Srpen 2011

Já se s toho zblázním

9. srpna 2011 v 11:09 | Hayley
Ahoj tak sem tady opět na chvilku.Do neděle jsem byla u babičky a jelikož zase další sobotu jedeme na týdení dovolenou na hory tak tady zase nebudu.Musela jsem stihnout zubaře, knihovnu a prodávání náramků.Navíc mě hrozně štve nové vkládání obrázků.Jen se podívejte jak se mi to teď píše úplně od obrázku.Jsem s toho fakt naprášky.a to ani nemluvím o videích které mi nejdou vkládat ,ale ani přehrávat a jelikož mám teď rozdělanou rubruku videonávody tak ani nic dělat nemůžu.Tak zase doufám za týden.
xxx Hayley

Dvojnásobně se zblázním ,můj prohlížeč je google chrome.Na něm nejdou přehrávat videa ovšem jdou vkládat ,ale nejdou přehrávat.Tak jsem zkusila internet explorel v něm jdou videa přehrávat ,ale nejdou vkládat.Už se s toho nezblázním já zešílím.

Tomb Raider Underworld-Ovládání

2. srpna 2011 v 8:41 | Hayley
Hra

Jak asi víte, hra Tomb Raider Underworld (celým jménem Lara Croft - Tomb Raider: Underworld) je 8. díl série (i když ve skutečnosti jde o devátou vydanou verzi, protože předchozí "8." díl, Anniversary, je předělávkou prvního dílu a tudíž se do série nepočítá). Tento díl přímo či nepřímo navazuje na 7. (Legend) a 1. díl (TRI resp. Anniversary).

Tento díl se z větší části drží způsobu hraní představeného v Legend a upraveného v Anniversary. Přináší však spoustu vylepšení, z nichž hned první je dýchací přístroj, díky kterému Lara doslova ovládne podvodní říši.


Předtím

Pokud si chcete připomenout důležité okamžiky předchozích her (na které příběh Underworld navazuje), doporučuji v hlavním menu zvolit Dodatky (Extras), Upoutávky a autoři (Trailers & Credits), a pak první položku Dříve (Previously). Hned potom si pusťte Reklamní upoutávku (Teaser Trailer), která plní funkci chybějícího Intra (toto video se spustí i pokud nebudete v menu delší dobu nic dělat). Pak už se můžete pustit do nové hry.


Pohyby a předměty

Hra zachovává většinu pohybů z TRL a TRA, ale také přidává řadu nových. Na každý nový pohyb vás hra upozorně na klávesu, kterou ho máte provést. V návodu budu tyto klávesy uvádět v hranatých závorkách (např. stiskni [Mezerník] nebo [E]).
I přes to se pokusím popsat všechny možné kombinace, ale tak jak je budu uvádět v návodu. Co tedy znamená, když bude v návodu napsáno, že Lara...

 • ...doběhla

  Nejzákladnější věc, která ale těm, co hrály pouze TRI (resp. nehrály TRAoD, TRL a TRA), může činit problémy. Hra se ovládá po stylu současných her; tedy běh řídíte směrovými klávesami [W, S, A, D] relativně směrem ke kameře a myší otáčíte kamerou kolem hlavní aktérky Lary. Někdy může kamera sama přeskočit do jiného úhlu nebo být její pohyb omezen (většinou zdí), ale tento jev (většinou) naštěstí okamžitě nezmění smysl 'šipek' (jak tomu je např. u nové série Prince z Persie).

  Pokud tedy například skočíte podél zdi se stisknutou klávesou [W] (dopředu) a chytnete se na zdi hákem, můžete okamžitě klávesami [W] a [S] ovládat pohyb po zdi i přes to, že správně by to toto měly být použity klávesy [A] a [D] (doleva a doprava). Teprve pokud zastavíte, změní se smysl šipek a pro opětovné rozhoupání musíte použít [A] a [D], zatímco klávesou [S] odskočíte od zdi. Pozor ale na to, že hra v tom nemá moc jasno, a v případě, kdy se houpete klávesami [W] a [S], skok s klávesou [S] může mít nečekané následky (buď skok podél zdi nebo i od zdi - dle úhlu kamery).

  V návodu nebudu dlouze opisovat cesty chodbami (pokud v nich nic zajímavého není) a budu tedy uvádět jen "doběhla chodbou do další místnosti" nebo "Vběhla do chodby, kde sebrala náboje a lékárnu, a došla do místnosti...".

 • ...sebrala / přepnula

  Interakce se provádí klávesou [E]. Mezi klasické akce patří sbírání předmětů a přepínání pák. Kdykoliv je možno něco takového provést, objeví se nad daným místem žlutý symbol ruky, takže nemůžete nic přehlédnout.

  V předchozích dílech mohla Lara sbírat náboje. Tu nereálnost (tedy v tisíc let starých ruinách se dají najít moderní náboje) autoři vypustili. Blíže viz kapitola o zbraních.

 • ...odtlačila / odtáhla / shodila

  Některé předměty (dříve nazývány hromadně 'kvádry') může Lara přesouvat (výjimečně kutálet). Uchopení předmětu se provádí (také) klávesou [E]. Následně šipkami můžete předmět tlačit (před sebou) nebo tahat (za sebou). Také jím můžete otáček kolem jeho osy. Současnými představiteli 'kvádrů' jsou kameny, klece, bedny, sochy apod. Ve hře se ale nevyskytují tak často jako v předchozích dílech. Kvádry můžete také shazovat - jednoduše ho strčte přes okraj a on spadne dolu (pozor na to, že ho přes okraj není možno stáhnout!).

 • ...skočila / vyskočila / přeskočila

  Klávesou [Mezerník (Space)] provedete skok. Ten se na volném prostoru může jevit nepoužitelný a nehodný slavné Lary Croft. V okamžiku, kdy přistoupíte ke vhodnému stupínku nebo římse, Lara sebere všechny síly a vyskočí, kam je potřeba.

  Společně se šipkami skočí Lara daným směrem. Pozn.: Lara skáče vždy 'dopředu'. Nejsou již tedy možné skoky stranou a dozadu; vyjma bojového módu - viz dále. Skok s rozběhem a z místa se nerozlišuje - délku skoku určí sama hra podle situace.

 • skočila s rozběhem

  Toto většinou nebude značit to, že by se Lara musela rozběhnout - s rozběhem se dá skákat kdekoliv (a je to i lepší než skok z místa). Spíše to bude značit, že se jedná o opravdu dlouhý skok, u kterého se zaprvé musíte odrazit skutečně až na kraji plošiny a zadruhé se Laře nemusí podařit pořádně chytit, takže budete muset stisknout [E] pro dochycení (dle hry 'získat rovnováhu).

 • plošina, výstupek, výklenek, podesta

  Těmito (a možná i dalšími) slovy budu označovat jakoukoliv vodorovnou plochu, na které Lara může stát nebo po ní běhat. Může jít o nějaký velký předmět na zemi (plošina), koukající ze zdi (výstupek) nebo naopak zasunutý do zdi (výklenek) nebo vršek sloupu (podesta); kamenem budu myslet výstupek z podlahy (část spadlé zdi nebo sloupu apod.). Občas se ale může stát, že slova zaměním, tak na ně, prosím, neberte takový ohled jako na to, co vidíte přímo ve hře.

 • šikmina / skluzavka

  Šikmina je většinou plocha, která je tak nakloněná, že se po ní nedá běhat - pouze klouzat směrem dolu. Ta většinou slouží ke zmírnění pádu nebo pro výskok a následné chycení někde jinde. Někdy mohu použít výraz šikmina pro popsání plochy, která je sice šikmá, ale je po ní možné běhat. V tom případě bude uvedeno něco jako "vyběhla po šikmině".

  Od TRL již není možné klouzat po šikminách 'pozpátku' a následně se pak chytit okraje. Lara se vždy natočí tak, že klouže čelem dolu (dopředu).

 • římsa / prasklina

  Jde o jakýkoliv otvor ve zdi, sloupu apod. Takových se Lara může chytit a ručkovat po nich. V TRU je také řada říms, na které může Lara vylézt a opatrně (zády ke zdi) po nich chodit (to ale budu označovat jako ručkování, viz dále).

  Oproti starším dílům se Lara dokáže zachytit i na římse, která není před ní, nýbrž po straně - tedy v situaci, kdy Lara skáče podél zdi, na které je příslušná římsa. Zde ale platí jedno pravidlo: Lara musí skutečně skákat buď podél zdi nebo kolmo na zeď. Když totiž skáče šikmo na zeď, často se jí nepodaří zachytit.

 • ...ručkovala / přeskočila

  Pokud Lara visí na římse, může provádět dvě akce do stran. Buď může ručkovat - tedy pohybovat se po římse směrem do strany - nebo přeskočit - to znamená, že je již na konci aktuální římsy a musí skočit na nějakou další podél zdi. V TRU může také Lara skočit z prostředka římsi tím, že stisknete současně [šipku do strany + Mezerník].

  Pro zjednodušení návodu nebudu uvádět všechna jednotlivá ručkování nebo přeskoky. Pokud tedy uvedu "ručkovala doprava" nebo "přeskákala doprava", může to znamenat, že střídavě ručkovala a přeskakovala po několika římsách v daném směru.

  Ručkovat se dá také za roh. Pokud tedy bude uvedeno "...doručkovala na konec...", míní se tím skutečný konec římsy nezávisle na počtu oblezených rohů. Hra již neobsahuje výšku měnící římsy, takže údaj "...ručkovala doleva nahoru..." znamená, že ručkovala doleva, vyskočila na římsu výš (viz další odstavec) a pak ručkovala dál doleva.

 • ...vyskočila výš/nahoru

  Pokud visí Lara na římse, může skokem (příp. společně se šipkou nahoru) zkusit vyskočit na výše umístěnou římsu. Pokud tam žádná není, nic se neděje a chytá se znovu té původní. V návodu nebudu uvádět každou jednotlivou římsu, takže uvedený pojem může znamenat, že vyskákala po více římsách (příp. i třeba trochu ručkovala do stran, aby mohla skákat nahoru). Hlavně při ručkování okolo sloupů může údaj "vyskákala až na vrchní římsu" zahrnovat docela zběsilé ručkování kolem sloupu a hledání další římsy...

 • ...spustila se níž/dolu

  Situace obdobná skákání nahoru. Stiskem [CTRL] se Lara pustí a zkusí se chytit níže umístěné římsy. Když se jí to nepodaří, spadne dolu. Opět pojmem 'spustila se' může být myšleno, že se spustila o více než jednu římsu (zpravidla na tu nejnižší). Pokud je přímo uvedeno "spustila se až na zem", znamená to, že seskákala všechny římsy a pustila se i na nejspodnější.

  Pokud se Lara špatně chytí (visí na jedné ruce) a má se spustit na nižší, není potřeba získávat rovnováhu (mačkat [E]). Stačí zmáčknout [CTRL] a Lara se bez problémů chytne na nižší římse.

  [CTRL] pro seskočení lze také používat na lanech, tyčích a sloupech; jen to u nich konkrétně neuvádím.

 • kotva (grapple)

  Lara má od TRL jednu pomůcku - grapple, neboli česky kotvu (v TRL to byla 'magnetická kotva') s lanem). Ten můžete střílet klávesou Q. Pokud kotvu vystřelíte ve skoku, a nad Larou je nějaké místo pro zachycení (nechť je nazýváno kruhem), kotva se tam chytne a Lara se na něm může houpat.

  Pokud vidíte na zdi, sloupu, bedně nebo jiném předmětu 'zlatý kroužek', můžete na něj kotvu střelit. Klávesou [E] pak můžete za lano trhnout a přitáhnout tak daný předmět (např. přitáhnout bednu, strhnout sloup, vytáhnout plošinu, ...). Někdy se může zdát, že daný předmět není možno strhnout, to je ale většinou jen zdání a po několika pokusech se to často podaří (i když ne vždy).

 • lano

  Když Lara visí na laně kotvy, stiskem klávesy [E] a následným stiskem [W] a [S] vyleze o něco výš nebo níž. Klávesami [A] a [D] se otáčí kolem osy lana (když nehýbáte myší, otáčí se příslušně i kamera a napovídá tak, kam přesně povede skok ;). Na laně můžete použít klávesy [W] a [S] pro rozhoupání. Poslední akcí je seskok, který provedete klávesou skoku, kdy Lara skočí směrem dopředu (ve směru houpání).

  V TRU je ještě jedna nová akce. Pokud Lara stojí na zemi a hodí kotvu na kruh nad sebou, může se stiskem [Mezerníku] na lano pověsit a vyšplhat po něm. V takové situaci se na obrazovce objeví nápis "SPACE". Pro následné šplhání nahoru musíte použít [E + W].

 • ...zhoupla se na laně

  Znamená akci, kdy se Lara zachytí kotvou, provede jedno zhoupnutí dopředu a zase skočí dál. Tato akce se liší od míst, kde je potřeba se zastavit a upravit výšku nebo směr houpání (příp. se více rozhoupat), v tom, že je možno ho provést mnohem rychleji (není potřeba se rozhoupávat).

 • ...přeběhla po zdi

  Akce podobná zhoupnutí s tím rozdílem, že se Lara zachytí kotvou na zdi (nikoli ve stropě) a proto můžete po zdi běhat. Opět přeběhnutí značí místo, kde stačí se jen chytit hákem, doběhnout na druhou stranu a odrazit se. Pokud by bylo potřeba měnit výšku nebo pohled kamery, uvedu, že se zastavila a opět rozhoupala.

 • ...skočila podél zdi/od zdi

  Při běhu po zdi máte dvě možnosti, jak skočit dál (kromě možnosti spustit se dolu stiskem [CTRL]). Ve zvolený okamžik (zpravidla v nejvyšším bodě houpání) můžete stisknout klávesu skoku a Lara se pustí, odrazí (nebo je to obráceně?) a skočí. Tento skok ale není pevně dán a může se lišit podle natočení kamery. Proto je dobré ještě skok upřesnit stiskem klávesy. Pokud stisknete klávesu po směru zdi (zpravidla [A] nebo [D]), Lara skočí podél zdi (ve směru běhu po zdi). Pokud stisknete klávesu od zdi (tedy [S] při pohledu kolmo na zeď), Lara se odrazí a skočí dozadu. Tento pohyb je často používán pro skoky na sloupy a je potřeba se ho naučit!

 • ...skočila na tyč

  Tyčí je míněna vodorovná tyč trčící ze zdi (nebo napnutá mezi sloupy/zdmi). Na ní se může Lara roztočit a skočit někam dál. Šipkou nahoru [W] se Lara na tyči roztočí a může skočit dopředu. Šipkou dozadu [S] se naopak otočí - to můžete provést, buď když visí nebo i když se točí a míří nahoru. Šipkami do stran pak Lara ručkuje po tyči. Pozn.: pokud je kamera natočena podélně podle tyče, význam kláves se příslušně mění - to však neplatí pokud skáčete dozadu z římsy na tyč. V tom případě se dál skáče vždy s klávesou W!

 • ...vylezla/vyskočila na tyč

  V TRU může Lara provádět novou akci. Tedy vytáhnout na na vršek tyče a stoupnout si na ni. Tím se dostane výš a může skočit dál nebo výš oproti jednoduchému roztočení se. Nahoru na tyč se Lara vytáhne tak, že zastaví (tedy netočí se kolem tyče) a pak stisknete [Mezerník].

 • ...skočila na sloup

  Zde je potřeba rozlišovat dva typů sloupů. První typ je klasický silný sloup (o průměru jednoho 'kvádru'), po kterém Lara může běhat nebo šplhat po římsách na něm. To ale bude většinou v návodu uvedeno jako 'římsa na sloupu' nebo 'vršek sloupu'.

  Druhý typ je sloup, který je tak úzký, že ho Lara může obejmout. V tom případě se může na sloupu zachytit a šplhat po něm nahoru a dolu ([W] a [S]; rychleji [W + E]), otáčet se kolem jeho osy ([A] a [D]) a seskočit z něho směrem dozadu (klávesa skoku). Ze sloupu může Lara skákat i do stran a dopředu, ale chce to cvik a není to zrovna jednoduché; i když oproti TRA je to již mnohem snadnější).

  S úzkými sloupy může Lara dělat ještě jednu věc. Pokud skočí na jejich vršek (většinou v podobě špičky), může na nich stát. To ale vyžaduje získání rovnováhy (viz výše). Pokud se Lara sloupu drží, může na jeho vršek také vylézt jednoduše stiskem [W].

 • šplhatelné zdi (dříve žebříky)

  Lara dokáže lézt po "žebřících"; ty však již nemají podobu klasických žebříků, ale spíše zdí s výstupky, jaké můžete znát např. z fitness center. Stačí ke zdi přistoupit nebo na ni skočit. Poté klávesami [W] a [S] lezete nahoru nebo dolu a sklávesami [A, D] do stran; Pro lezení také budu občas používat "ručkování". Klávesou [E] můžete pohyb urychlit. Kombinací [A + Mezerník] a [D + Mezerník] můžete přeskočit do strany nebo [S + Mezerník] dozadu (od zdi). Stiskem skoku bez směrových kláves Lara skočí výše.

  Oproti předchozím dílům se šplhatelné zdi liší v tom, že hra skutečně bere v úvahu výstupky na zdi. Pokud je tedy uvedeno, že "přeručkovala doprava na konec", musíte se přesvědčit, že se Lara skutečně drží posledního výstupku napravo; pokud tomu tak není, bude pravděpodobně pohyb trochu upravit (např. přidat šipku nahoru nebo dolu).

 • chůze

  Pomalou chůzi aktivujete držením klávesy [ALT] a současným stiskem nějaké směrové klávesy. Akce známé z TRI - tedy dojití až k okraji srázu nebo projití bodáků - v téhle verzi nejsou potřeba (Lara sama zastaví nebo se chytne okraje) nebo nejsou možné (bodáky zraňují už při přiblížení se), takže ji využijete opravdu jen výjimečně nebo se bez ní klidně obejdete.

 • skrčení

  Klávesou [CTRL] donutíte Laru přikrčit se k zemi (pokud stojí na zemi), čímž získáte možnost projít i místem 'se sníženým stropem' (příp. pod pastí). Pohyb opět ovládání směrovými klávesami.

  Ve hře je ale mnohem častější, že otvor je tak malý, že ho nejde ani prolézt. V takém případě je potřeba ho "proskočit" kotoulem (viz dále).

 • kotoul

  Pokud stisknete klávesu skrčení [CTRL] za běhu, Lara udělá kotoul. Ten má hned tři použití. Zaprvé tím můžete podskočit nebo rychleji proskočit některé (hlavně střílecí) pasti. Zadruhé můžete uskakovat před nepřáteli, když před nimi utíkáte. A zatřetí je to rychlejší pro prolézání nízkých prostor než pouhé skrčení a následné proplížení. Také viz Akrobatická salta.

 • plavání po hladině

  Směrovými klávesami řídíte pohyb po hladině. Když doplavete k příhodnému okraji, Lara sama z vody vyleze. Při stisku šipky plave Lara stylem kraul (dříve plavala prsa, což bylo pomalé).

 • plavání pod vodou

  Stiskem klávesy [CTRL] se Lara začne potápět. Může se potápět buď kolmo dolu nebo šikmo. Směr plavání ovládáte pohledem kamery (tedy myší). Základní styl Prsa přepnete stiskem [E] na styl "delfín", který je mnohem rychlejší; dá se ale použít jen občas.

  V první části (Středomoří) má s sebou Lara dýchací přístroj, takže potápět se můžete dle libosti a nehrozí udušení. V dalších částech již plavání není tak časté a většinou ani dlouhé.

 • skok do vody

  Po obyčejném skoku do vody Lara sama vyplave na hladinu (podržením CTRL to můžete zrušit). Pokud potřebujete trochu 'akčnější' potopení, musíte ihned po stisku klávesy skoku ještě stisknout CTRL, aby Lara skočila šipku. Následně můžete CTRL držet a pokračovat tak v potápění.

  Pozor na to, abyste místo skoku neprovedli kotoul! Také se nepokoušejte (podle některých chytrých rad na internetu) pomocí šipky prodloužit skok přes propast - nefunguje to.

 • akční animace / zpomalení času

  TRL a TRA obsahovali akční animace, kdy musel hráč během klasické animace stiknout klávesu, aby určil, co má Lara udělat. V TRU je toto posunuto na novou úroveň a již neprobíhá klasická animace, ale pouze se zpomalý čas (příp. změní kamera) a hráč dál zcela ovládá Laru. V takovém okamžiku zpravidla musíte něčemu uhnout do strany nebo se skrčit.

 • akrobatická salta

  Pokud uděláte s Larou salto (šipka + SHIFT) a budete dále držet příslušnou šipku a mačkat SHIFT, Lara předvede zajímavou akrobatickou sestavu. Druhé alternativy dosáhnete, pokud po druhém saltu budete místo SHIFT mačkat skok, případně různě kombinovat tyto dvě klávesy. Praktické použití ale asi nemá.


Střelba

Konečně jsme se od akrobatické části dostali k té akční. Ze zvolené zbraně vystřelíte stiskem levé klávesy myši (dále jen [LTM]). Na rozdíl od TRA se hra vrací k chování předchozích dílů a stačí tak tlačítko držet a Lara bude sama střílet a dokonce i vyhledávat cíle. Vytažení a vrácení zbraně do pouzdra a nabíjení je automatické v okamžiku potřeby (musíte brát ohled na to, že to vyžaduje určitý čas).

Zbraně můžete přepínat klávesou [R] mezi nekonečnými pistolemi a jednou zvolenou zbraní. Která to bude, volíte v PDA [Tab]. Aktuálně zvolená zbraň je zobrazena v levém horním rohu po stisku [R] nebo [PTM].

Nejúčinnější zbraní je brokovnice - na většinu nepřátel totiž stačí dva až tři náboje. Nestřílejte ale z brokovnice do dálky - je účinná maximálně na 3-5 metrů. Také nestřílejte do nepřátel, kteří omráčení leží na zemi. Brokovnicí také můžete srazit nepřítele, který na Laru skáče, nebo pavouka, který leze po zdi.

 • Příprava zbraní a míření - bojový mód

  Držením (resp. stiskem - viz dále) pravého tlačítka myši (dále jen [PTM]) Lara vytáhne zbraně a připraví se k boji. Hra obsahuje tři různé druhy bojových módů, které můžete přepínat v Nastavení pod Ovládáním.

  Pokud používáte [PTM] pro střílení (tedy nespoléháte pouze na stisk [LTM]), můžete tím zároveň ošálit nabíjení. Totiž pokaždé, když zbraně vytáhnete [PTM], jsou plně nabité. Stačí tedy jen pustit [PTM] a zase stisknout a zbraně se nabijí; což je rychlejší, než když je Lara nabíjí sama ;). Náboje jsou zobrazeny pod ikonou zbraně.

 • Granáty

  V TRU má Lara k dispozici několik granátů. Ty může házet jen tak [CAPS LOCK], nebo na určité místo [Y, pak CAPS LOCK]. Pokud hodí granát na nepřítele [PTM + CAPS LOCK], granát se k němu přilepí a daný chudák to má již většinou spočítané.

  Počet granátů lze zjistit v levém horním rohu po stisku [PTM].

 • bojové skoky

  Při bojovém módu stiskem směrové klávesy a skoku uskočíte před nepřítelem. To má ale oproti předchozím dílům několik nevýhod. Zaprvé skok není tak účinný a často se stane, že nepřítel skočí rychleji a srazí Laru k Zemi. V tom případě je potřeba okamžitě stisknout skok pro odražení se od země - jinak Lara upadne a musí se zvednout. Druhou nevýhodou je, že skok není ani dlouhý, takže se nehodí pro uskakování např. před střelami. Použijte raději úskoky.

  Pozor na to, že s vytasenými zbraněmi není Lara schopná zachytit se okrajů. Pokud plánujete skok s chycením, nezapomeňte před odrazem zasunout zbraně (přestat střílet, uvolnit bojový mód), protože během skoku na to již nebude čas. Pokud chcete před nepřítelem uniknout přepadem přes okraj a zachycením se, musíte zbraně schovat asi 4-5 kroků před okrajem!

 • bojové úskoky

  Stejně jako bojové skoky, můžete použít úskoky. Ty se aktivují klávesou [CTRL] (místo skoku) a díky tomu, že je Lara provádí při zemi, jsou delší a rychlejší.

  Při provádění skoků a úskoku je Lara zároveň schopna střílet, jen pokud provádí (ú)skoky do stran. Při (ú)skoku dopředu nebo dozadu přestane Lara na chvíli střílet!

 • adrenalinové útoky (Head-Shoty)

  V TRA platilo, že pokud se nepřítel na Laru naštve a rozběhne se přímo na ni a ta ho může při úskoku střelit do hlavy.

  V TRU je to přesně naopak. Pokud se naštve Lara (naplní se jí adrenalin - ikonka žluté Lary), může, po přiblížení se k nepříteli, na něj skočit [Q] a pokusit se ho střelit do hlavy [myší najeďte červeným ukazatelem do středu obrazovky a pak stiskněte LTM].

  Pokud se vám to povede, zabijete jakéhokoliv nepřítele jednou ranou; včetně nezabitelných "otroků" a zombíků z druhé části hry. Akorát u humanoidních nepřátel je potřeba útok provést s rozběhem, protože na ně Lara neskáče ale odráží se od jejich hrudi!


Další informace

 • lékárničky

  Ve hře budete nacházet lékárničky. Použít je a uzdravit tak Laru můžete klávesou [V]. Nenechte se zmást, v tomto díle již lékárničky nevypadají jako klasické hnědé balíčky, ale mají takovou podobu, která zapadá do daného prostředí! Vetšinou tedy vypadají jako kalich naplnění krví (nebo je to jen víno?).

 • Poklady

  Poklady, kromě to, že slouží jako secrety, také Laře zvyšují maximální počet životů. Na začátku hry má Lara v plném zdraví zelenou ikonku životů a vyplněný tlustý sloupec. S každým sebraným Pokladem se vedle začne objevovat slabší sloupeček a ikonka Lary začne modrat. Po sebrání všech Pokladů bude ikona tmavě modrá. Viz další níže.

  Nenechávejte si tedy hledání Pokladů až po dohrání hry - teď máte dost dobrý důvod hledat je průběžně.

 • Ikonky Lary

  V levém horním rohu jsou dvě ikonky Lary, které mají různé významy:
  • Zelená ikona znamená počet životů. Jak je Lara zraňována, barva ikonky postupně přechází do červené a ubývá sloupec nalevo od ní.
  • Po sebrání Pokladů se vedle ikony životů začne zaplňovat druhý sloupec, který slouží jako bonusové životy. Po sebrání všech Pokladů je ikona tmavě modrá. Jak je Lara zraňována, barva ikony postupně přechází do světle modré a zelené.
  • Žlutá (pravá) ikona zobrazuje Lařin adrenalin. Pokud se naplní, Lara může provést jeden "adrenalinový útok" (viz výše).
  • Pokud je Lara ve vodě a nemá dýchací přístroj, místo ikony adrenalinu se zobrazí modrá ikona vzduchu, která když se vyprázní, Lara se utopí. Vzduch samozřejmě ubývá jen pod vodou a je ho možno doplnit vynořením se na hladinu.
 • zasekávání

  Celkem často se Laře stane, že někam špatně stoupne nebo spadne a "zasekne" se na místě (většinou se částečně propadne do podlahy nebo stěny). Hra je proti tomu ošetřena celkem dobře. Marné pokusy vyprostit se nepomáhají. Lara musí na pár sekund zastavit a přestat se hýbat. Pak je možné se skokem dostat pryč [W + Mezerník; vhodným směrem samozřejmě].


Odměny

Ve hře můžete sbírat tzv. secrety - Artefakty (Poklady) a Památky (Relikvie). Označeny budou speciálním odstavcem (viz výše).

Oproti předchozím dílům je ve hře Pokladů spousta (většinou 30), takže někdy může návod vypadat dost podivně, protože každý jednotlivý Poklad uvádím do samostatného odstavce.

Někdy se také v popisu Pokladu může objevit údaj o sebrání lékárničky. To neznamená, že by lékárnička byla oním Pokladem, ale to, že je lékárnička ukryta a narazíte na ní až při hledání Pokladu.


Seznam kláves

Ještě nakonec zrekapituluji seznam kláves a akcí, které s nimi provedete:
 • W, A, S, D - pohyb (nahrazuje klasické šipky)
 • Mezerník - výskok, vyplavání na hladinu, vytažení se na plošinu; se šipkami skok dopředu nebo do strany, skok z lana nebo římsy; pokračování v animaci (po [ESC]) nebo přeskočení (po [CTRL])
 • CTRL - skrčení, potopení, plavání dolu; se šipkami úskoky, akční úskoky, kotoul; položení předmětu, který Lara drží; přeskočení animace, která může držovat (např. pro časové omezení sebrání Pokladu)
 • CAPS LOCK - hození granátu (doporučeno společně s [PTM] nebo [Y]); hození předmětu, který Lara drží (hlavně kostky-závaží)
 • E - akce (sebrání předmětu, přehození páky, použití předmětu); urychlení ručkování po římse a lezení po žebříku či sloupu; změna výšky na laně (společně s [W/S]; zachycení kvádrů pro jejich tlačení a tahání; přitažení předmětu zachyceného kotvou
 • Q - vystřelení kotvy; adrenalinový útok (Head-Shot)
 • TAB - přístup do PDA a batůžku (inventáře); přeskakování v režimu Honba za Poklady
 • ALT - pomalá chůze (se šipkami)
 • Levé tlačítko myši - střelba ze zbraně
 • Pravé tlačítko myši - vytasení zbraní, zaměření bojového módu
 • R - přepínání zbraní
 • V - Použití lékárničky
 • Y - Přesná střelba (pro řešení některých hádanek)
 • F - Baterka (většinou pro hledání Pokladů v temných koutech ;)
 • ESC - Přístup do menu (Informace o levelu, uložení, načtení, nastavení); ukončení obrazovky v PDA; pozastavení animace
 • ALT+F4 - Ukončení hry (poslední checkpoint zůstane uložen)

Uložení

Ukládání vlastně řídí hra za Vás. Vždy, když se dostanete k místu zvanému Checkpoint (česky Kontrolní místo), uslyšíte cinknutí - to Vám hra sděluje, že právě uložila stav hry do Vašeho profilu. Samozřejmě máte k dispozici i funkce Save a Load (Uložit a Načíst). Není je ale potřeba používat po každém checkpointu a dokonce ani před ukončením hry (po spuštění stačí zvolit Pokračovat ve hře - Resume game). Pokud Lara zemře, hra automaticky načte poslední checkpoint.

Ruční uložení je dobré ze dvou důvodů. Zaprvé v okamžiku, kdy víte, že Vás čeká nebezpečná část, která Vás může připravit o cenné životy, a Vy si chcete nechat možnost zkusit daný úsek znovu (nebo se naopak chcete vrátit k předchozímu uložení, ale chcete si zachovat i aktuální). Zadruhé v okamžiku, kdy již taková situace nastala (tedy přišli jste o životy, někam jste spadli apod.). Zde můžete použít fígl (cheatem bych to ani přímo nenazýval) s uložením a opětovným načtením. Uložením totiž pouze vytvoříte kopii posledního checkpointu a načtením se tedy přesunete na toto místo - je to vlastně jen náhražka za neexistující funkci "Restart checkpoint".

A nakonec ještě jeden fígl - náhražka za nemožnost opětovného uložení postupu v jedné oblasti. Totiž stejný checkpoint se znovu neaktivuje, pokud byl posledním. Finta tedy spočívá v tom najít druhý checkpoint, kterým překryjete ten poslední. Ve většině případů totiž místnosti obsahují více checkpointů nebo se můžete chodbou vrátit do předchozí místnosti (např. tam, kde máte možnost regulovat hladinu vody se každá taková akce počítá jako samostatný checkpoint; tam, kde pákou vysouváte plošiny je checkpoint u vchodu a pak u páky; většinou je checkpoint u každého východu z místnosti apod.).

Pokud Lara zemře, může dojít ke dvěma situacím (liší se podle checkpointu). Někdy dojde skutečně k tomu, že hra posune přesně do okamžiku vytvoření uložení. Jindy ale dojde pouze k oživení Lary na místě checkpointu, ale vše, co do té doby udělal zůstane změněno (např. vypuštěná voda, přepnutá páka apod.). Také to platí pro Poklady - někdy zůstanou sebrány, jindy je potřeba se sebrat znovu. Hra v tom prostě nemá moc jasno.

Tomb Raider Underworld-Návod Arktické moře

2. srpna 2011 v 8:39 | Hayley
8. Severní ledový oceán

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Lara se opět vydává na severní točnu, tentokrát kamsi do Severního ledového oceánu (též známého jako Arktický). Buď si může obléct potapěčský úbor, který používala ve středomoří (Neopren / Wetsuit), ale vzhledem ke klimatickým podmínkám a teplotě v oblastech, kam se chystala, by byla příhodnější teplejší varianta (Lehký neopren / Drysuit Light).

Vzhledem k tomu, že se opět bude Lara pohybovat pod vodou, je vhodné vzít si harpunu.


1. Helheim


1. Rybaření pod ledem

Trochu drastiskou metodou udělal Lara velkou díru do ledu a potopila se. Opět si nezapomněla vzít dýchací přístroj, takže se vzduchem neměla problém.

Lara plavala dolu a vyplava ven z ledové kry. To si již všimnula soch na dně a tak se k nim vydala. Když kolem nich plavala, všimnula si, že svými meči drží velké řetězy. Plavala podle nich a dostala se k jakésy stavbě, říkejme jí "věž".

Vyplavala tedy nahoru do "patra" (tam, kde jsou dvě sochy hadů). Nejprve se zbavila žraloků, kteří se připlavali podívat, pak si všimnula zlatého kola na podstavci mezi sochami hadů a nakonec nalevo sebrala kámen, který již viděla u brány do Valhally (tentokrát ale červený).

Vpravo vzadu za dvěma sloupy našla Poklad.

Odtud plavala přímo nahoru až se dostala na úroveň "střílen" (vypadá to jako zábradlí ve zdi). Plavala kousek dozadu a našla otvor dovnitř - a samozřejmě Poklad.

Pak se pokusila zatáhnout za kruh na sloupu uprostřed a zjistila, proč to nejde. Vydala se tedy doleva mírně dolu, kde našla schody vedoucí ke vstupu.

Dole za schody našla Poklad.

U vchodu sebrala lékárničku, vplavala dovnitř a dostala se do zatáčky.

Otvorem ve stropě vyplavala nahoru a dostala se na vzduch. Vylezla z vody, skočila na kámen, na římsu a přeručkovala doprava. Vylezla nahoru a skočila na kovový (resp. rezavý) výstupek. Přeskočila na kovovou traverzu a z ní na žebřík. Vylezla nahoru a skočila dozadu [Mezerník].

Ve váze napravo sebrala Poklad.

Sebrala červený kámen a stejnou cestou přes žebřík a traverzu se dostala zpět do vody. Potopila se až dolu a pokračovala chodbou dál až na křižovatku.

Napravo v závalu sebrala Poklad.

Dala se doleva a vyplavala nahoru do dalšího patra. Chodbou se dostala do mísnosti, kde sebrala třetí červený kámen.

... a vlevo za vchodem také Poklad.

Když se Lara vracela, uprostřed chodby (na stejné úrovni jako poslední kámen) vyplavala ke stropu a zjistila, že je zde další chodba křížem. Jeden Poklad našla napravo v závalu.

Další Poklad našla v místnosti naproti závalu (tj. od předchozího Pokladu).

Chodbou se vrátila do volného moře a ke středu stavby. Ještě potřebovala získat jeden kámen a tak se vydala do druhého vchodu napravo. Opět vyplavala na hladinu a vylezla z vody.

Napravo sebrala Poklad.

Vylezla po žebříku a ručkovala doprava po římse. Vylezla na ni a přeskočila doprava. Ručkovala dál doprava, vylezla a skočila na traverzu. Přešla po ní a skočila na žebřík. Vylezla nahoru, skočila na plošinu za sebou a po dalším žebříku pokračovala výš. Přeskočila na traverzu za sebou, pak na železný výstupek a přes římsu se vytáhla nahoru. Sebrala poslední červený kámen.

Ve váze napravo sebrala Poklad.

Pak přeskočila na malou plošinku se dvěma vázami a sebrala Poklad.

Do vody se dostala po římsách a traverzách - nepoužívala však žebříky, protože se na nich špatně zachytávala. Chodbou se vrátila zpět do moře.

Hned jak vyplavala, dala se doleva a plavala podél stěny dolu. Zde našla Poklad.

Lara doplavala ke středové věži a zasadila červené kameny do čtyř sloupů po stranách. Teď ještě musela něco udělat se sochami držícími řetěz.


2. Bojovníci, pusťte mě tam

Plavala tedy k první soše nalevo při pohledu od věže a doplavala k její hlavě. Zazadu do ní vplava a zatáhla za zlaté kolo. Zjistila, že stroj uvnitř sochy je rozbitý a tak vyplavala ven. Plavala ke dnu, sebrala lékárničku mezi sochami a našla dvě velká, modře zářící kola. Díky rukavicím s nimi mohla manipulovat a tak jedno z nich zvedla [E] a odplavala s ním k soše, kde ho nasadila na osu [E]. Pak to samé udělala i s druhým kolem.

Opět vyplavala k hlavě a zatáhla za kolo. Tím socha zvedla meč a uvolnila řetěz. Nyní již stačilo doplavat ke dvěma sochám napravo a zatažením za zlaté kolo je donutit zvednout meč (u druhé ještě sebrala lékárničku). Pak Lara doplava k věži a zatáhla za zlaté kolo na sloupu. Tím otevřela bránu a padací most do Helheimu.

Ještě než Lara vplavala do Helheimu, musela najít několik Pokladů. První z nich je na vršku první sochy napravo (chybí jí horní část těla).

Pak se Lara potopila přímo pod bránu do Helheimu a plavala ke kostře velryby. Přímo u ní je jeskyně, ve které je Poklad.

Další Poklad pak našla kousek dál napravo od kostry.

Poslední je nalevo od kostry (není moc vidět z dálky, ale je přibližně ve stejných místech jako ten předchozí).

Lara vplavala dovnitř a chodbou se dostala na křižovatku (mezi tím proplavala několika závaly).

Cesta skrz chodby je celkem jednoznačná, jedinou výjimku tvoří Poklady.

Když plavala rovně a proplavala závalem, mohla na dně sebrat Poklad.

Lara se dala doprava, sebrala lékárničku a proplavala závalem. Plavala chodbou dál, přičemž na křižovatkách zatočila dvakrát doleva.

Na třetí křižovatce (nad rozbitými schody) plavala doprava a sebrala Poklad za závalem.

Na čtvrté křižovatce plavala za zával doleva a sebrala Poklad.

Za čtvrtou křižovatkou za prvním závalem sebrala Poklad vpravo dole.

Na páté křižovatce (napravo jsou úplně rozbité schody) plavala rovně, proplavala zával dírou u stropu a sebrala Poklad.


3. Brána do pekel

Na poslední křižovatce zatočila Lara doleva, proplavala závalem a vyplavala na hladinu. Došla do místnosti, kde již čekala Natla. Když Natla připravila bránu na druhé straně místnosti a odletěla, Lara došla k okraji a všimnula si zombíků a Yetijů dole. Vzala si tedy Thorovo kladivo a všechny je zabila.

Napravo v nejbližší váze je Poklad.

V rohu nalevo je další Poklad. Nakonec Lara aktivovala reliéf draka schovaný na pravé vnější straně portálu, kterým vešla do místnosti.

Pak skočila na sloup napravo od kraje a spustila se po něm dolu na plošinu [zmáčknout CTRL, pak držet S]. Neustále si dávala pozor, protože zombíci i yetiové přicházeli stále noví a noví.

Ve váze u zdi našla Poklad.

K dalšímu Pokladu se dostala tak, že skočila na trubku nalevo nad vodou a přešla po ní na plošinu, kde rozkopla vázu. Na sloupu aktivovala reliéf a vrátila se zpět.

Lara skočila na sloupek těsně trčící nad vodou (mírně napravo) a z něj skočila na římsu na zdi napravo. Ručkovala doleva až na konec (který byl mírně natočený) a skočila dozadu na sloup. Vyšplhala po něm nahoru a skočila na římsu na plošině a vylezla.

Zde sebrala Poklad.

Skočila na další sloup a spustila se dolu.

Na plošině sebrala lékárničku a Poklad.

Skočila na plošinku napravo, sebrala lékárničku a na sloupu aktivovala reliéf. Skočila na plošinku v rohu a sebrala Poklad. Pak se vrátila na velkou plošinu.

Skočila na trubku nalevo a přešla po ní ke zdi. Skočila na ni, přeručkovala doprava, vylezla nahoru a skočila doprava na plošinu. Odtud již mohla dojít k bráně a otevřít ji.2. Yggdrasil


1. Má matka je mrtvá!

Nalevo v rohu našla Lara Poklad. Pak aktivovala symbol na boku brány.

Nyní by Lara měla mít aktivované 4 symboly (viz předchozí Poklady; pokud mezi tím Lara zemřela, musí je aktivovat znovu!!!). Díky tomu se mohla vrátit na plošinu uprostřed místnosti (sbírala zde Poklad). Zde se otočila se doleva a koukla nahoru, kde uviděla kruh. Hodila na něj kotvu, pořádně se na laně rozhoupala a skočila do výklenku (dříve byl za vodopádem) a sebrala Relikvii. Pak se opět chytila kotvou kruhu, skočila a spustila se co nejníže. Vylezla kousek výš, zhoupla se a skočila na plošinku. Odtud se již mohla vrátit na plošinu s bránou do Helheimu.

Na plošině napravo sebrala lékárničku a pak se vydala chodbou. Na křižovatce sebrala napravo lékárničku a pak šla doleva dolu. Připravila si Thorovo kladivo, protože pod skluzavkou na ni zaútočil velký zástup zombíků a yetijů. Postupně je ničila a přibližovala se do další místnosti. Zde se konečně dozvěděla, co se stalo s její matkou a otcem a jakou roli v sehrála Natla.

Po další menší potyčce s dvojnicí se Lara vydala další chodbou, aby zastavila Natlu. (Hlavně se nepokoušela vrátit, protože to by znamenalo smrt!) Pomocí Thorova kladiva se zbavila zombíků a yetiho, v zatáčce sebrala lékárničku a došla ke skluzavce nad propastí. Na konci skluzavky se odrazila a skočila do chodby. Došla do místnosti s velkými vodopády.

Spustila se dolu a pokračovala dál až ke stroji, který sloužil k vyvoláni Ragnaroku (tj. severské podoby konce světa).3. Čas vypršel


1. Stroj zkázy

Lara sebrala lékárničku, šla doprava a skočila na plošinku níž. Po římsách vylezla nahoru a přeručkovala doleva. Zde na ni zaútočila Natla a tak vyskočila na zeď nad sebou [v akční animaci]. Šplhala nahoru doleva, až se dostala pod římsu, na kterou vyskočila. Přeručkovala doleva na konec, skočila doleva na římsu níž a pořádně se jí chytila. Přeručkovala dál doleva a uskočila před útokem na zeď vlevo.

Pak vyšplhala po zdi nahoru a skočila doleva na římsu. Ručkovala doleva až do místa, kde mohla vylézt nahoru a přeskočit na most. Zde (pomocí Thorova kladiva) zlikvidovala yetije, zároveň se snažila vyhýbat Natliným fireballům a přešla na druhý konec.

Hodila kotvu na kruh na zdi a přeběhla po zdi na další most. Na konci mostu vešla do velkého sloupu a zatlačila na modrý kámen [E, pak W]. Pak vyšla ven a kousek se vrátila po mostě až k místu, kde napravo od mostu byla modře zářící šikmá podpěra. Lara na ní skočila a sklouzla se dolu. Seskočila doprava a sebrala lékárničku na pilíři.

Seskočila z pilíře a šla k místu, kde byl kruh podstavci. Skočila k němu, zachytila za něj kotvu a spustila se na laně dolu. Zhoupla se a skočila na plošinu pod sebou. Sebrala lékárničku a skočila na plošinu níž (směrem ke střed stroje).

Tady dole je nekonečně yetijů, pokud vám tedy bude nějaký překážet v cestě, nebojte se ho zlikvidovat.

Lara skočila na plošinu napravo (tu vyšší) a zatlačila na modrý sloup. Pak skákalá dál doprava až se dostala na další plošinu se sloupem (vynechala jeden, kde se ke sloupu dostat nemohla; ten už je stejně zatlačený). Opět sloup zatlačila. Přeskočila na poslední plošinu napravo, kde chyběl sloup (to byl ten, co se na začátku zřítil), ale byla zde lékárnička. V místě, kde měl být sloup Lara vyskákala mezi zdmi nahoru a chytila se římsy. Přeskočila a přeručkovala doprava, vyskákala nahoru a přeskočila na plošinu nalevo.


2. Zkáza stroje

Lara vyskákala na velkou plošinu napravo a skočila zpět na most s kruhem na sloupu (napravo). Kolem něj šla dál až se dostala k pilíři (je to ten, po kterém klouzala dolu). Vylezla na něj, přistoupila k modře svítícímu kameni a kladivem ho rozbila [E].

Seskočila z pilíře a skočila na jednu z jezdících (resp. létajících) plošinek. Nechala se odvést na plošinu, kde začínala (tedy o 90°; za vodopádem procházejícím přímo mostem). Skočila na ni a šla k pilíři. Skočila dovnitř a sebrala lékárničku. Mezi zdmi vyskákala na římsu a ručkovala doprava. Dostala se na zeď, po které mohla vylézt nahoru (a již jednou lezla). Skočila na římsu doleva a ručkovala po ní až na plošinu, odkud skočila na most.

Přeběhla ho a hodila kotvu na kruh na zdi. Skočila na zeď a vytáhla se až nahoru. Rozhoupala se a skočila doprava na římsu. Vylezla, sebrala lékárničku a vyskákala až na horní plošinu. Z ní se spustila na létající plošinku a nechala se odvézt k sousednímu pilíři.

Skočila na něj a rozbila kladivem tlačítko [E]. Všimnula si Amandy, která se zrovna dostavila načež byla omráčena Natlou. Což Lara zas až tak nevzrušovalo.

Zachytila kotvu na levý z kruhů (při pohledu na tlačítko) a sputila se na most pod sebou. Skočila na okolo jedoucí plošinku a přes další se dostala až na plošinu, co jezdila těsně u středu stroje. Skočila tedy na římsu na něm a ve vhodném okamžiku na římsu výš.

Zde chvíli počkala a jak tak jezdila kolem, všimnula si, že v jednom místě jsou na sloupu (ten, co se nehýbe) na husto nasázené římsy. Vyskočila tedy na ně a vyšplhala po nich nahoru (v jednom místě musela přeručkovat doprava za roh, kde byla ukrytá římsa níž).

Nahoře na ni zaútočila Natla a tak musela šikovně vyskočit na římsu na točící se části. Na ní čekala, až se dostane nad poslední podpěru mířící šikmo dolu k pilíři, spustila se na ni a sklouzla se dolu. Rozbila tlačítko [E] a definitivně tak zničila stroj.

V závěrečné animaci pak Lara zabila Natlu (snad již definitivně) a společně s Amandou z Helheimu unikly stejnou cestou, jako se před lety dovnitř dostala její matka (zmíněno v TRL).9. Závěr


1. Poslední slovo


Tak návod je konečně kompletní. Ještě zbývá nalézt všechny chybějící Poklady.

Zatím se zdá, že Lara si vyřešila všechny resty ze své historie - zjistila jak a proč zemřeli její rodiče a také se zbavila od prvního dílu otravující Natly. Jedinými volnými body (pro další, devátý díl) zůstává Amanda a meč, který si Lara odnesla z Podsvětí a díky kterému se tam může kdykoliv vrátit.


1. Honba za Poklady

Tímhle hra ještě nekončí. Nyní můžete v hlavním menu zvolit Honba za Poklady (tlačítko uprostřed) a spustit tak hru od začátku, avšak se všemy dosud sebranými Poklady a Relikviemi. Navíc můžete pomocí svého PDA zvolit Znovu navštívit místo a přecházet tak mezi jednotlivými oblastmi (Středomoří, Thajsko, atd.). Na rozdíl od předchozích her se tento mód liší v tom, že skutečně navazuje na děj hry, takže vše, co již Lara provedla, je provedeno (např. otevřené dveře, zabití nepřátelé ale také zničené mosty apod.).

Jedinou nepřesností je to, že (i přes závěrečné video) má Lara u sebe Thorovo kladivo a může ho tedy použít na likvidaci nepřátel, na které buď zapomněla, nebo se obnovují stále dokola.

Při Honbě za Pokladem se Poklady a Relikvie ukládají ihned po sebrání. Hláška o tom, že přechod do jiné části hry způsobí ztrátu neuložených dat, je tedy trochu zcestná.

Tomb Raider Underworld-Návod Andamanské moře

2. srpna 2011 v 8:38 | Hayley
7. Andamanské moře

Artefaktů: 0
Relikvií: 0
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Lara se vrací zpět do asijských tropů a tak si může vybrat mezi kraťasi (Kraťasi do džungle / Jungle Shorts), kalhotami (Kalhoty do džungle / Jungle Pants) a mezi tričkem a bundou (Silný oděv do džungle / Jungle Heavy). Následně volíte zbraň, ale teď má Lara Thorovo kladivo, proti němuž jsou lidské zbraně slabé asi jako vzduchovka proti atomovce.


1. Prastaré rituály


Lara se opět vrací na Amandinu loď (jak se zmínil Zip, je to kopie lodi, kterou Lara potopila ve středomoří). Lara si tedy vzala Thorovo kladivo (přepíná se stejně jako zbraně, tedy [R]) a s jeho pomocí snadno vyřídila nepřátele ([LTM] vystřelí blesk, [PTM + E] způsobí zemětřesení).

Na kontejnery se dostala tak, že našla 5 beden poskládaných do "U" a vyskočila na prostřední šedivou. Nejprve přeskákala směrem na příď a pak na pravobok, kde sebrala lékárničku (kufřík). Pak skočila na vyšší bedny a pak přeskákala na horní palubu pod můstkem.

Oběhla můstek, zbavila se nepřátel (stále pomocí kladiva) a došla až na palubu s vrtulníkem. Sebrala lékárničku a po schodech seběhla do strojovny (na zádi lodi). Uvnitř si dala pozor, aby nestřelila do žádné bomby s plynem a sešla po schodech dolu.

Proběhla strojovnou a dostala se do místnosti, kde byla držena Natla (opět). Lara ji, po menším souboji s Amandou a svou dvojnicí [vše v animaci], pustila a vydala se na udané souřadnice.

Tomb Raider Underworld-Návod Ostrov Jan Mayen

2. srpna 2011 v 8:37 | Hayley
6. Ostrov Jana Mayena

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Teď bude trochu zima, takže se musí Lara pořádně obléct. Na výběr má kombinézu (Těžké zimní / Show Heavy) nebo svetr s vestou (Lehké zimní / Snow Light).


1. Brána mrtvých


1. Pozor na díry v silnici

Nejprve Lara trochu couvla a sebrala lékárničku, pak se vydala chodbou dolu (na motorce samozřejmě). Rukavicí otevřela bránu (odsunula ji doprava) a vjela dovnitř.

Za sebou na konci kruhového sjezdu našla lékárničku a Poklad.

Lara šla kousek dolu pěšky a zbavila se zombie čekající na podstavci (tentokrát jde o "vikingského otroka", ale kdo se v tom má vyznat - zombík jako zombík, že?). Pak se vrátila k motorce a jela dolu. Dávala při tom pozor na díry v silnici a sloupy na kraji. Když dojela k velké propasti, zastavila a zbavila se zombie. Pak se pořádně rozjela a propast objela po stěně. Stejně pokračovala až dolu.

Zombíky je možno zabít také tak, že je přejedete motourkou s dostatečnou rychlostí.

Konečně se Lara dostala k bráně do Valhally, akorát musela vymyslet, jak ji otevřít. Nejprve se ale musela zbavit zombíků (což udělala nejlépe motorkou ;).

Vázy nalevo od brány ukrývali Poklad.

Vázy v rohu pod sjezdem ukrývali další Poklad. Těsně u konce sjezdu pak Lara našla lékárničku.

Lara obešla velký sloup a na zemi našla tři kameny ve tvaru obráceného "U". Zvedla je a zasunula do stejně tvarovaných děr na sloupu. Tím sloup aktivovala a on se začal zběsile otáčet.

Pro nalezení kamenů můžete použít sonar, protože, na rozdíl od jiných kamenů, jsou vidět na zemi jako malé kostičky.

Pak Lara sloup chytila za aktivní reliéf (označí se ikonou akce) a otočila sloupem tak, aby reliéfy na sloupu odpovídali těm na zemi. Otočila tedy sloupem o 90° doprava.


2. To mám fakt vylézt až nahoru?

Nyní bude Lara šplhat nahoru po sloupu, jehož jednotlivé části se točí na sobě nezávisle (říkejme jim "patra"). Proto musí Lara skočit vždy v okamžiku, kdy příslušná tyč nebo římsa jede okolo její současné pozice. V návodu to pro zkrácení nebudu uvádět.

Pak Lara vyskočila na jednu ze čtyř říms na sloupu (jsou vždy nalevo od modře svítícího kamene ve tvaru obráceného "U"). Ve vhodný okamžik pak skočila výš na římsu na točící se části sloupu. Z ní skočila na tyč, vylezla na ni a přešla ke zdi sloupu, odkud skočila na římsu. Vylezla na ni a skočila na poslední tyč. Po ní přeručkovala na vzdálenější konec, vylezla na ni a skočila na římsu dalšího patra (které se netočilo).

Lara obešla sloup, sebrala lékárničku a hlavně si všimnula dalších reliéfů na sloupu. Aktivní chytila a otočila sloupem do správné pozice. Točila sloupem směrem doleva skoro o 180°.

Pak Lara skočil na římsu mezi reliéfy a po části, která se netočila vyskákala nahoru. Přeručkovala do strany a skočila na tyč. Na ní vylezla a skočila na další tyč. Vylezla na ni, přešla ke zdi a skočila na římsu. Přes další římsi se dostala na tyč, po které přeručkovala na konec, vylezla a skočila na další statický ochoz.

Na ochozu Lara našla vázu s Pokladem.

Lara opět našla aktivní reliéf a opět otočila sloupem do správné pozice. Lara otočila sloupem o 135° doprava (teď to vysvětlím ještě bez těch stupňů: tedy doprava k nejbližšímu symbolu a pak ještě jednou o 90°).

Teď se lezení po sloupu stává trochu více adrenalinovým, protože ze otvorů vychází pára, jejiž zásah by se Laře asi moc nelíbil (jen ji trochu zraní a Lara se musí opět pevně chytit [E]). Lara vyskočila na římsu a vyskákala nahoru. Na poslední římsu vylézla a skočila na tyč.

Když Lara podjela pod parou (ne, nebyla opilá :), vyskočila na tyč a skočila na římsu výš. Počkala na minutí další páry a vylezla na ni (římsu) a rychle skočila na tyč, na kterou vylezla dřív, než se dostala k další výpusti páry. Vylezla na římsu a skočila na tyč, po které přeručkovala na její konec. Rychle vylezla nahoru a skočila na ochoz.

Na něm našla Poklad a lékárničku.

Ve váze pak našla ještě jeden Poklad.

Opět našla aktivní symbol a otočila sloupem. Tentokrát otočila o 90° doleva.2. Valhala


1. Dolu to jde rychleji

Tím Lara aktivovala bránu do Valhally. Teď ovšem přišla na řadu část ještě horší než šplhat po sloupu nahoru - a to sešplhat po něm dolu. Nejspíše již ale není nutné popisovat přesné pořadí pater, říms a tyčí. Stačí si pamatovat, že Lara musí seskočit (pro bezpečnost) vždy jen o jedno patro a opět ve správném okamžiku, aby se mohla zachytit. Mezi určitými patry je možno seskočit více pater najednou (až o tři), ale chce to mít správný odhad.

Když se Lara dostala až dolu, došla k bráně a otevřela ji [E, pak D]. Došla si pro motorku a vydala se do Valhally.


2. Světlo, prosím

Hned za bránou napravo našla Poklad.

Další Poklad našla nalevo před prvními "schody".

Další Poklad pak pod nimi.

Pak se Lara dostala na rozcestí.

Poklad je napravo za hromadou kamenů.

Když se vydala z rozcestí doleva, našla Poklad napravo pod "schody".

Další poklad našla nalevo ve výklenku nalevo.

Za kamenným oblokem (rovně, ne ve výklenku nalevo) našla další Poklad.

A když dojela až na konec k závalu, našla Poklad a lékárničku. Pak se vrátila na rozcestí.

Lara se vydala doprava.

Další Poklad našla, když zastavila pod dalšími "schody" (nalevo).

Lara přeskočila nízký zátaras (stačí pěšky), zahnula doleva a pod kamenným obloukem nalevo našla Poklad. Pak se vrátila před zátaras.

Na křižovatce (před nízkým zátarasem) zahnula doprava a dostala se na další křižovatku, kde potkala netopýry a zombíka.

Lara šla pěšky doprava, podskočila zátaras a nalevo našla Poklad.

Dala se doleva a dostala se na třetí křižovatku.

Poklad našla tak, že křižovatku přejela rovně a rozkopla vázu napravo před zátarasem.

Z křižovatky pokračovala doleva, přeskočila zátarasy a zbavila se zombíků.

Poklad našla Lara nalevo v rohu za prostředním zátarasem, který nemá v tomto směru skokánek.

Na další křižovatce šla Lara rovně, podskočila zátaras a nalevo našla lékárničku a Poklad.

Z křižovatky se Lara vrátila kousek zpátky a před první šikminou si všimnula tyče ve sloupu nalevo a kvádru nalevo od skokánku. Kvádr tedy přisunula k tyči (ale ne až pod ni), vylezla na něj a skočila na tyč. Tím ji stáhla dolu a otevřela dveře na předchozí křižovatce. Rychle nasedla na motorku, přeskočila zátaras a dojela za bránu (kvůli animaci to nemusíte stihnout, musíte ji přerušit stiskem nějaké klávesy). Sebrala Poklad a lékárničku. Ven se dostala po přehození páky.

Pokud Lara chtěla získat Relikvii, přesunula kostku z pod tyče (předchozí poklad) na druhou stranu, kde byl ve sloupu prázdný otvor a na zemi ležela tyč. Přisunula tedy kostku před otvor (ale opět ne až ke zdi), sebrala tyč a skočila na kostku. Vrazila tyč do otvoru a počkala až sjede dolu. Pak rychle nasedla na motorku a uháněla cestou zpět až na první křižovatku, pak dál až se dostala pod "schody" (zde sebírala Poklady po vstupu do Valhally), kde zahnula doleva a projela otevřenými vraty (na tyto vrata je více času, takže nemusíte tak spěchat). Zbavila se dvou zombíků a sebrala lékárničku a Relikvii. Ven se dostala tak, že přehodila páku a vyjela ven.


3. Trochu větší kladiva

Dál již musela Lara pěšky. Došla k zátarasu, nad kterým viděla světlo a šla do pravého rohu. Zde skočila na zeď a odrazy se dostala na kamennou podestu před zátarasem. Skočila na zátaras a došla do velké, modře osvětlené, místnosti.

Vlevo za dveřmi našla Poklad.

Lara běžela po mostě a když se dostala doprostřed, spustila velkou past. Ta se postarala nejen o zombíka, ale také zničila celý most. Lara tedy (v akční animaci) skočila ze šikminy na římsu a chytila se jí. Pak rychle (dřív, než se zřítila) ručkovala doleva a přeskočila doleva na další sloup.

Spustila se na tyč pod sebou a rychle přeručkovala na její konec. Pak se tyč ulomila a Lara se ocitla na šikmině. Na jejím konci se odrazila a skočila na kladinu. Přešla po ní a skočila na římsu sloupu. Ručkovala doprava (rozsvítila si baterku ;) a spustila se na další kladinu. Po ní přesla na konec a skočila na římsu. Ručkovala doprava, vylezla na ni a přeskočila chybějící část. Opět ručkovala doprava a dostala se až nad kladinu.

Někde na těchto sloupech sedí velké tarantule, když ale po nich střelíte tak většinou utečou a tak je těžké poznat, kolik jich vlastně je a kde sedí.

Nespouštěla se ale dolu, nýbrž vylezla na římsu a skočila na protější sloup. Mezi zdmi tak vyskákala nahoru na most (nikoli ale ten, po kterém prvně šla). Hned se však otočila a skočila na římsu na sloupu (tedy ten ze kterého se dostala na most). Přeručkovala doleva a spustila se o dvě římsy níž. Na římsu vylezla a přeskočila doleva na vedlejší sloup. Spustila se na kladinu a přešla na druhou stranu.

Po římse přeručkovala doleva na druhou stranu, spustila se na kladinu a opět přešla na další sloup (tentokrát skočila přes podpěru). Po římse se přeručkovala doleva za roh, vylezla nahoru a mezi sloupy vyskákala nahoru na plošinu. Skočila na most před sebou a šla rovně na jeho konec (tím se část mostu zřítila). Sebrala lékárničku a zbavila se tarantule.

Přeskočila tam, odkud tarantule přišla, a došla do místnosti s modrou vodou. Zbavila se netopírů a pak skopla zombie zpět do vody. Rozkopla vázu nalevo u zdi a sebrala Poklad.


4. Jak to asi funguje?

Pak se Lara vrátila zpět do místa, odkud se dostala ze sloupu na most a vydala se přilehlou cestou. Dostala se do místnosti s velkým strojem (pravděpodobně pohon pasti s kladivy). Zbavila se pavouků.

Nalevo ve váze sebrala Poklad.

Lara počkala, až sjelo na zem jedno ze závaží na protější stěně a vyskočila na římsu na něm.

V beta verzi je potřeba použít malou fintu - vylézt na nízkou podestu, na které přistávají závaží, a skočit šikmo tak, aby se mohla chytit římsy.

Než závaží vyjelo nahoru, vylezla na římsu na jeho vršku a připravila se skočit dozadu. Když závaží vyjelo, přeskočila na jednu z tyčí nataženou mezi dvěma velkými koly.

Vylezla na tyč a když vyjela nahoru, skočila z ní na řetěz a nechala se odvést na plošinu u východu. Šla chodbou a všimnula si pasti před sebou. Vyskočila tedy na tyč a po tyčích přeskákala až na konec. Na poslední tyč (té výše) vylezla a počkala, až se přiblíží velké kladivo. Pak skočila na římsu na něm a zůstala tam vyset.

V beta verzi je možno na kladivo vylézt a přejít na druhou stranu ;)

Když kladivo letělo volným prostorem, ručkovala po jeho římse doprava za roh. Nejprve se zbavila otravných netopýrů a když se kladivo přiblížilo k prtější stěně, skočila doleva a chytila se římsy na zdi. Ručkovala po prostřední římse doprava a na konci skočila na rozbité (tedy nepohyblivé) kladivo.

Skočila do chodby a vyskočila na tyč před pastí. Přeskočila první část pasti, pak se skrčila a podlezla další část (nepoužívala kotoul!). Přeskočila poslední část a dostala se do další místnosti se strojem.

Napravo sebrala Poklad a nalevo lékárničku.


5. A proč tenhle nefunguje?

V beta verzi se ze začátku stroj točí, po chvíli se ovšem zastaví.

Lara vyskočila na pravý z řetězů a přeručkovala po něm nad tyč a spustila se na ni. Z horní tyče se spustila na dolní (nyní mohla zabít pavouka čekajícího dole ;), vylezla na ni a skočila na tyč blízko závaží. Skokem na závaží ho zatížila a sjela dolu. Zbavila se pavouků.

V pravém rohu (u východu) našla Lara kámen, který kousek odsunula a tím zprovoznila stroj - a tedy i ono zaseknuté kladivo.

Kámen si mohla přisunout k závalu ve vchodu a přelézt ho. Na konci sebrala Poklad.

Aby se dostala zpět, přisunula si kámen k jednomu ze závaží a když sjelo dolu, vyskočila na něj. Známým způsobem přeskočila na točící se tyč a z ní na řetěz. Na konci řetězu seskočila a šla do chodby s pastí. Past se ovšem rozhíbala ještě více než předtím.

Když tedy horní část pasti odjela, Lara přeskočila první část, skrčila se a přešla k další části. Mezi tím horní část přejela dozadu a tak mohla Lara přeskočit poslední část. Pak vylezla na nižší tyč a skočila na druhou u východu. Přeskočila na římsu na kladivu a ručkovala doprava.

Na druhé straně skočila na římsu na zdi, přeručkovala doleva a skočila do chodby. Zbavila se netopírů, hodila kotvu na kruh na stropě chodby, došla k okraji a po stěně se spustila dolu co nejníže to šlo. Moc nízko to ale nešlo a tak se rozhoupala [střídavě A, D] a skočila doprava na římsu.

Lara se spustila na nižší římsu a ručkovala a přeskakovala doprava až se dostala na konec. Odtud skočila doprava na výklenek, vytáhla se nahoru a sebrala Poklad. Pak skočila na plošinu, kam by se jinak dostala z nižší římsy (v dalším odstavci).


6. Nekoukej se dolu

Z nižší římsy Lara skočila dozadu na plošinu a došla do hlavní místnosti s kladivy. Skočila na šikminu na sloupu před sebou a skončila dole na kladině. (Alternativně mohla skočit na malou římsu na sloupu nalevo, spustit se níž, pořádně se chytit a přeručkovat doleva za roh. Odtud skočit doprava na římsu a ručkovat doprava až ke kladině.)

Po kladině přešla na druhou stranu a vyskočila na římsu (v beta verzi musela skákat trochu z dálky, protože římsa ze sloupu vyčnívá). Přeručkovala doleva, vylezla na římsu a skočila na nižší sloup. Skočila na podpěru, z ní na další a na římsu. Přeručkovala doprava, vylezla nahoru a mezi sloupy vyskákala nahoru na most. Zbavila se zombíka.

Došla do místnosti s modrou vodou a skopla zombíka zpět do vody. Pak hodila kotvu na kruh vysoko na protější stěně a s rozběhem přeskočila vodu. Vyšplhala po laně nahoru a v místě, kde se mohla opřít o zeď se rozhoupala a skočila na římsu nalevo. Přeručkovala a přeskočila na kratší římsu nalevo. Z ní vyskočila nahoru do malé chodbičky. Proběhla skrz ní a chytila se římsy. Spustila se na nižší, přeskočila doleva na římsu a pak skočila doleva do výklenku. Vytáhla se a sebrala Poklad. Pak skočila zpět na nižší římsu (nalevo při pohledu na vodu), přeručkovala doleva, vyskočila nahoru, skokem dozadu se dostala na římsu, odkud se vytáhla do chodby. Proběhla, spustila se na římsu a ručkovala doleva dokud se nemohla spustit na plošinu.


7. Já a Ty, Yeti

Lara si všimnula kruhu na stěně (na konci mostu na druhé straně od chodby), hodila na ni kotvu a po stěně přeběhla na malý výstupek. Sebrala lékárničku a přeskočila na most. Chodbou došla do další místnosti se strojem. Tentokrát zde ale našla něco nečekaného. Yeti byl překně tuhý nepřítel a tak neváhala používat granáty [PTM pro zaměření, pak CAPS LOCK pro hození]. I když je yeti pěkdě tuhý, jednomu přesnému Head-Shotu neodolá ;)

V beta verzi je chyba (no, kdo by to čekal, že), takže pokud se vám nechce yetiho zabíjet, vyběhněte ven z místnosti a skočte do propasti v místnosti s kladivy. Lara zemře, oživý se zpět v místnosti, ale Yeti bude pryč. :-D

V místnosti s yetim Lara rozkopla vázu nalevo za vchodem a našla Poklad.

Druhý poklad našla ve váze mezi závažími.

Tentokrát se na závaží Lara dostala tak, že když sjelo na zem, skočila na boční stěny a odrazem se dostala na římsu na závaží. Přeručkovala na jeho přední stranu, nahoře skočila na tyč. Tentokrát se ale stroj točí na opačnou stranu a tak také jede na opačnou stranu řetěz. Po vyskočení na něj tedy Lara musela máknout [W + mačkat E], aby se vůbec dostala k východu.


8. Boží kladivo

Sebrala lékárničku, přeskočila první past a přes druhou se dostala tak, že skočila na tyč a okamžitě skočila dál. Na konci se vyhoupla na horní tyč a počkala na kladivo. Skočila na něj a přeručkovala po římse doleva. Když bylo kladivo v nejnižší poloze, spustila se na most dole a rychle utíkala utíkala dopředu [W + Shift] dřív, než se most zřítí.

Napravo v rohu sebrala lékárničku a pak už jí nic nebránilo v tom dojít si pro Thorovo kladivo Mjolmir.

Tomb Raider Underworld-Návod Jížní Mexico

2. srpna 2011 v 8:34 | Hayley
5. Jižní Mexiko

Artefaktů: 50
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Před začátek opět volíte oblečení; kromě předchozích dvou oblečení z Thajska si můžete ještě vybrat oblečení, které se skládá z kožené bundy a kalhot (Silný oděv do džungle).


1. Dny beze jména


1. Nebezpečná rychlost

Lara přijela do džungle na motorce a tak se může trochu projet. Motorku ovládáte klávesami [W, A, S, D] a můžete z ní také slézt [E]. Lara to pořádně rozjela a držela se na cestě. Po chvíli dojela ke kamennému portálu.

Zastavila, šla dovnitř a ve váze našla Poklad.

Pořádně se rozjela, projela portálem a za ním přeskočila propast.

Pak hned zastavila, vrátila se k propasti a sebrala Poklad ukrytý ve váze.

Pak Lara dojela k Mayskému chrámu.

Další Poklad Lara na šla ve váza napravo před chrámem.


2. Kamenná hlava

Lara vyskočila na nízký sloup před chrámem, z něj na kamenný výstupek na dalším sloupu. Vylezla nahoru, skočila na vyšší římsu a přeručkovala doleva. Přeskočila na římsu na chrámu a vylezla na ni. Přešla doleva, skočila doleva a chytila se římsy ve výklenku. Alternativní cesta je z římsy na chrámu na její pravé straně vyskočit nahoru a po římsách vylézt nahoru, doleva a pak se do výklenku spustit.

Hodila kotvu na kruh a přitáhla ho. Pak se spustila (stále připoutaná lanem ke kruhu) kousek níž a rozhoupala se. Tím mohla skočit doprava do otevřených dveří [W + Mezerník].

Napravo za dveřmi našla Lara lékárničku a na levé straně vázy s Pokladem.

Lara sebrala kamennou masku z podstavce, pak šla do úzké chodby napravo (při pohledu ode dveří) a po stěnách vyskákala nahoru (tedy odrážením od stěn). Opatrně došla k "oknu" a rozhlédla se. Spatřila pumu (nebo jinou kočkovitou šelmu?). Pověsila se za římsu okna a skočila dozadu na kamenný výstupek na sloupu. Odtud mohla bez problémů a v bezpečí pumu zabít. Pak se spustila na zem.

Došla k motorce a pokračovala dál. Opatrně projela ruinami (pomocí [Mezerníku] můžete dělat smyky v zatáčkách) a dojela až před propast. Zde sesedla a zabila další pumu, která za ní běžela.

Jeden Poklad je napravo u sloupu.

Další poklad je v ruinách nalevo od propasti.

Nalevo od propasti je ještě jeden Poklad.

Opět nasedla na motorku a pokračovala dál "propastí" (kterážto se ukázala jen jako schody do podzemního tunelu). Projela tunelem a vyjela na druhé straně. Pokračovala dál a dojela až k místu, kde napravo spatřila další chrám.

Na cestě ke chrámu našla lékárničku a Poklad v prvním "domě" nalevo.

Nalevo přímo před chrámem našla další lékárničku a Poklad ve váze.

Lara došla ke chrámu a podskočila pod bránou. Došla ke kalendáři.2. Xibalba


1. Mayský kalendář

Lara skusila kalendářem pohnout, ale nějak to nešlo. Přistoupila tedy k středové ose ze stany, kde nebyla tyč, položila na sloup kamennou hlavu, kterou našla v prvním chrámu, a tím kalendář odemkla. Chytila tyč nastředovém sloupu a otáčela kalendářem tak, aby nastavila rysku na větším kole do polohy rysky na vnějším okraji (ozve se cvaknutí, až se to povede).

Pak přistoupila (z vnější strany) ke sloupu s lebkou na vnějším kole a posunutím doleva (z pohledu hráče; doprava z pohledu Lary) odsunula menší kolo do středu. Díky tomu mohla menším kolem otáčet nezávisle na nastaveném větším. Otočila tedy menší kolo tak, aby opět ryska ukazovala na rysku na vnějším kole, a pak menší kolo opět přisunula k většímu (pomocí sloupu na vnějším kruhu). Tím otevřela první část vstupu do "Podsvětí" (jak se zmínila před okamžikem).

Pak se vrátila k motorce, zabila dvě pumy a pokračovala dál (doprava). Přeskočila první propast a druhou objela zleva.

U kamenného podjezdu zastavila a sebrala Poklad ve váze napravo.

Pak dojela na rozcestí. Nejprve se dala doprava, kde se před chvíli změnili kameny na zemi.

Napravo na schodech našla Poklad ve váze.

Druhý poklad je hned napravo u vjezdu.

Další poklad je v pravém rohu (napravo od vjezdu). Ve křoví.

Další poklad je v pravém zadním rohu schovaný opět ve křoví.

Poslední Poklad je v levém zadním rohu ve váze.


2. Zapomenutý chrám

Nic zde Lara nenašla a tak se vrátila na křižovatku a vydala se podjezdem (doleva od cesty, kudy sem poprvé přijela) a jela dolu z kopce k jeskyni.

Po cestě vyjela doleva, kde za zdí našla Poklad.

Od předchozího Pokladu pokračovala pořád dál až našla velký strom nalevo v rohu zdi. Ve váze našla další Poklad.

Slezla z motorky, prošla jeskyní a dostala se na velké prostranství s chrámem. Nejprve se zbavile všech nepřátel (3 pumy a 3 chlápkové; bojují mezi sebou, takže se trochu vyřídí i bez Lařiny pomoci ;) a pak sebrala dole na podstavci lékárničku. Pak vyběhla po schodech ke chrámu a nalevo sebrala další lékárničku.

Nalevo pod schody ke chrámu našla Poklad. Napravo v rohu u nízké zídky našla lékárničku.

Další Poklad našla v levém rohu před chrámem.

Napravo pod schody ke chrámu Lara sebrala tyč, vyběhla po schodech a šla doprava, kde našla rozbořenou kamennou zeď se dvěma sloupy. Na pravém sloupu (na tom dále od chrámu) našla otvor, vložila do něj tyč a lezla nahoru na sloup, kde našla Poklad.

Poslední poklad je napravo na okraji vyvýšeného prostranství (blízko místa, kde sebírala Poklad na sloupu).


3. Klepala jsem, ale nikdo neotevřel

Lara doběhla ke chrámu a všimnula si děr na vysokých sloupech. Šla tedy ke sloupy úplně nalevo, vyskočila na římsu a pak na tyč výše. Tyč vytáhla ze sloupu (alternativně mohla použít tyč, kterou použila k získání Pokladu) a vložila ji do levého sloupu, vyskočila na ni a chytila se římsy. Přeručkovala doleva a vyskočila výš. Přeskočila na sloup vlevo a ručkovala doleva.

Z římsy na sloupu skočila Lara dozadu na zeď chrámu, po které mohla přeručkovat kousek doprava a skočit podél zdi doprava na další úchyty. Z nich skočila dozadu na kladinu mezi sloupy. Po ní přešla na druhou stranu a skočila na římsu na sloupu napravo. Vylezla na kamenný výstupek a přes další výstupky na vedlejším sloupu (přeručkovala doleva) se dostala na výstupek na zdi chrámu. Po římse na zdi přeručkovala doprava a spustila dovnitř chrámu.

V levém výklenku našla Poklad.

Lara vyskočila na tyč na sloup a pak na další výše. Z ní skočila na tyč mezi zdmi prostředního výklenku, přeručkovala doleva a skočila zpět směrem na sloup. Z něho se odrazila a chytila se římsi nad tyčí. Vylezla nahoru.

Lara se otočila, skočila zpět na sloup a sebrala Poklad. Pak skočila zpět.

Lara šla doleva, kde našla v zemi zaražený kruh. Uchytila k němu kotvu a spustila se na podlahu chrámu.

Ve výklenku za rozbitou zdí (napravo od cesty do vedlejší mísnosti) našla vázu s Pokladem.

Lara prošla průchodem do vedlejšího prostoru, vyskočila na kamennou podestu a z ní doprava na ochoz.

V rohu nalevo našla Poklad.

Vyskočila na vyšší zeď a všimnula si kamenné kostky na sloupu. Šla nalevo ke zdi a hodila kotvu na kruh na druhé straně (ten, po kterém se spouštěla dolu). S lanem napnutým přes chrám šla opatrně doprava tak, aby lano napnula přes kostku. Pak za lano zatáhla [E] a kostku shodila na zem.

Tím rozbila podhlahu a zbavila se všechn netopírů. Spustila se na zem (stejnou cestou jako se dostala nahoru). Došla k jámě a našla vhodnou římsu (v místě, kde je otvor nejmenší).

Dole v jámě bude Lara lézt po různých římsách, na kterých se jí většinou nepodaří správně zachytit. Pokud se tedy Lara chytí jen jednou rukou, stiskněte [E]. Nebudu to stále opakovat, protože to stane opravdu hodněkrát. Pokud se vám zdá divné, proč se Lara najednou neumí pořádně chytit, uvědomte si, že zrovna prší a všechny římsy jsou kluzké kvůli vodě, která po nich stéká ;). Hra občas svou dokonalostí až otravuje...

Pověsila se za něj a spustila se na nižší římsu a z ní ještě níž, kde se chytila zdi. Po ní přeručkovala kousek doleva dolu, odkud mohla skočila na sloup (dozadu) a sjet na dno [držet S, pak CTRL].

Lara se chytila nízkého sloupu na druhé straně místnosti a vylezla na jeho vršek. Z něj skočila na římsu, ručkovala doleva. Vylezla s sebrala Poklad. Pak se spustila na zem.

V beta verzi lze po římse ručkovat nepřerušovaně. V české verzi je potřeba na konci skočit doleva a chytit se římsy výklenku.

Lara se chytila středně vysokého sloupu, vylezla na jeho vršek a skočila k podstavci, kde sebrala kamennou lebku. Zbavila se pavouků a skočila zpět na sloup, kterým se dostala na podstavec. Z jeho vrcholu skočila na římsu na zdi (napravo od podstavce) a pak výš. Přeručkovala doleva na druhou stranu místnosti a spustila se na římsu níže.

Z ní se ručkováním doleva za roh a spuštěním níž dostala na zeď, po které ručkovala doleva, nahoru, doleva za roh, dolu a opět doleva až na konec, odkud mohla skočila na sloup trčící ze stropu [A + Mezerník]. Z něj skočila na zeď naproti (pozor, nelezla výš!). Vylezla mírně doleva nahoru a vyskočila na římsu. Přeskočila doleva na další římsu, přeručkovala doleva a vyskočila nahoru. Tím se dostala z jámy.

Došla ke dveřím chrámu, vylezla na rozbité křídlo (tj. levé) a spustila se na druhou stranu před chrám. Zbavila se tří až čtyř vojáků (jejich počet se záhadně mění) a vrátila se k motorce (po schodech nahoru a jeskyní). Pak se vrátila nahoru do kopce na rozcestí.


4. Druhý kalendář

Lara se vydala poslední cestou (doleva od podjezdu), přeskočila propast a dojela až ke chrámu, kde na ní zaútočili nepřátelé. Lara mohla buď střílet za jízdy z motorky [LTM], nebo mohla projet kolem chrámu, zajed doprava, sesednou a po schodech se dostat nahoru a vyřídit nepřátele pěkně z blízka.

V zadním rohu u chrámu (blízko dveří) je váza s Pokladem.

Na rohu ochozu před chrámem sebrala lékárničku a všimnula si kamenné kostky a tyče na zemi. Na zdi u místa, kde ležela tyč, si všimnula otvoru ve zdi. Nejprve přisunula kostku pod otvor ve zdi, pak vzala tyč do ruky, na kostku vylezla a tyč zasunula do otvoru. Pak z kostky slezla a odsunula ji kousek stranou. Vylezla na kostku a skočila na tyč.

Tím ji spustila dolu a otevřela dveře. Rychle pode dveřmi proskočila a dostala se k druhému kalendáři.

V pravém zadním rohu našla Lara Poklad.

Lara přistoupila je kalendáři a vložila kamennou lebku do vnějšího kruhu (do stejného místa, jako byl sloup s lebkou u předchozího kalendáře). Tím vysunula posouvací sloup. Nyní Lara nastavila kalendář stejně jako ten první (tedy nastavit větší kruh na rysku, odsunout menší kruh, také ho stavit a opět přisunout).


5. Světlo na konci tunelu

Tím se otevřela cesta do Podsvětí. Lara tedy vyšla z chrámu (dírou proti dveřím, kterými se dostala dovnitř), došla k motorce a dojela zpět na rozcestí. Zatočila na prostranství mezi kalendáři a rychle sjela po šikmině do Podsvětí.

Pokud byla Lara moc pomalá, Podsvětí se opět zavřelo. Lara tedy musela dojet ke kalendáři, který podsvětí zavřel (poznáte podle složených sloupů), a opět přisunout malé kolo kalendáře.3. Had z Midgardu


1. Do útrob hada

Lara nasedla na motorku a vydala se chodbou dolu.

Před dalšími schody Lara zastavila a sebrala Poklad ve váze.

Na motorce přeskočila dvě jámy ale před třetí zabrzdila. Sebrala lékárničku a vyskočila na tyč. Z jejího vršku skočila směrem na sloup (ten blíž) a odrazila se od něj na tyč výše. Z ní pak skočila na římsu (na straně, kde chybí skokánky u propasti) a počkala, až sjede dolu. Spustila se na zem a zbavila se velkých tarantulí. Dokud je tarantule na zdi nad propastí, můžete ji brokovnicí omráčit a shodit dolu.

Nasedla na motorku a přeskočila třetí propast (pozor na dostatečný rozjezd!). Za první zatáčkou doprava sebrala lékárničku, další našla pod schody a pak dojela až do velké jeskyně. Když zaslechla hluk [v animaci], připravila si zbraně a zbavila se pavouků.


2. Velká rada bojovníků

První Poklad je ve váze v rohu napravo od vchodu (při pohledu na vchod od motorky). Hned vedle je lékárnička.

K druhému Pokladu se Lara dostala tak,že skočila na římsu nalevo od vchodu, vyskočila nahoru, ručkovala doprava, nahoru a přeskočila doleva. Zde se vytáhla do výklenku s Pokladem. Zpět se dostala stejnou cestou.

Lara sebrala tyč s napíchnutou lebkou (leží uprostřed místnosti) a vložila ji do ruky jednomu z bojovníků, kterému chyběla. Pak šla k bráně nad dlouhými (nepoškozenými) schody a sebrala druhou tyč. Opět ji vložila do ruky jednomu z bojovníků.Tím se vysunul podstavec ve středu a čtyři bojovníci svoji tyč položili. Pak napravo od zmíněných schodů (při pohledu na ně) našla 3 lékárničky.

Sochy, které dali svoji tyč do vodorovné polohy, Lara chytila a otočila o 180°. Tím otevřela čtvery dveře. Dveře budu označovat podle barev na podstavci uprostřed místnosti, které jsou daným směrem.


3. Místnost s lisem

Jako první šla Lara do dveří u bílé značky. To jsou ty, u kterých jsou nepoškozené schody. Prošla jimi a dostala se k oblíbené lisovací pasti (Tento typ pasti se objevuje již od TRI, protože to byla jedna z mála pastí, kterou tehdejší grafika umožňovala).

Past však Lara snadno překonala sprintem [běh + Shift] a sebrala první klíč "Od rachotícího domu" (vlastně je to kamenná deska). Hned na Laru zaútočili pavouci, ale past se o ně dobře postarala :). Lara si mezi tím všimnula kostky nade dveřmi a pomocí kotvy ji shodila dolu mezi lisy. Přitáhla ji až k sobě, čímž kostka zapadla do prohlubně u posledního lisu. Lara na kostku vyskočila a když se lisi srazili k sobě, Lara po nich vyskákala nahoru (odrazi od jejich stěn). Nahoře se zachytila římsy, vylezla nahoru a přešla k východu z místnosti.

Nyní mohla Lara vejít do výklenku nade dveřmi a sebrat Poklad.

Lara se pověsila za římsu nad východem, kde byla v bezpečí před lisem díky odpadlému kusu, a když se lisy rozevřeli, seskočila a odběhla pryč z dosahu lisu.


4. Místnost s noži

Napravo od žluté brány našla Lara ve zdi úzkou průrvu tak akorát širokou na to, aby v ní mohla vyskákat nahoru a chytit se římsi (občas se dokonce aktivuje animace, která římsu ukáže). Vylezla na ni, přeskočila naproti na zeď a vyšplhala nahoru na římsu. Ručkovala doleva za roh a skočila doprava a sousední zeď.

Po ní ručkovala dolu doprava (skutečně až na poslední nejnižší úchyt) a skočila doprava na zeď. Ručkovala doprava nahoru a skočila doprava na sloup.

Z místa těsně pod vrškem sloupu skočila Lara doleva na podestu, kde sebrala Poklad. Pak skočila zpět na sloup.

Lara vylezla na vršek sloupu a skočila na celý sloup. Vylezla až nahoru a skočila na další sloup. Spustila se [S] co nejníže to šlo a skočila na nízký sloup. Z něj skočila na římsu na čtvrhraném sloupu a po římse se dostala na jeho druhou stranu. Vylezla na římsu a pověsila se na tyč nad sebou. Přeručkovala na tyč na druhém sloupu, spustila se na římsu a ručkovala doprava. Za rohem vylezla na římsu, skočila dozadu na kamenný výstupek na zdi a z něj doprava k otevřením dveřím.

Lara došla k důmyslné pasti. Když zajela první řada kopí, přeskočila je. Tím ovšem spustila další část pasti - obrovské nože. Rychle se tedy skrčila a počkala, až se nože zase zasunou. Pak to samé udělala s další řadou kopí a dalšími noži. Nakonec přeskočila poslední řadu kopí a z podstavce sebrala klíč "Od domu břitev". Pak sebrala lékárničku v rohu napravo, přistoupila ke sloupu nalevo od podstavce a vyskočila na konec římsi.

V beta verzi je potřeba skákat na pravý konec, jinak to nejde.

Po římsách se dostala nahoru doleva, odkud mohla skočit na vršek nože. Přeskakováním po nožích se Lara dostala na druhou stranu pasti.

Z posledního nože skočila Lara do výklenku nade dveřmi a sebrala Poklad. Pak se spustila dolu.

Vrátila se do hlavní místnosti a zbavila se pavouků.


5. Místnost s dírou

Ve výklenku napravo od modré brány (přímo proti vchodu) si Lara všimnula velkého kruhu nahoře. Hodila na něj kotvu a vylezla po zdi nahoru. Sebrala lékárničku a skočila na výstupek (padlý sloup) nalevo. Sklouzla se po šikmině a na jejím skonci skočila dopředu. Chytila se římsi a vylezla nahoru.

Ve váze nalevo sebral Poklad.

Chodbou se dostala k zasypanému místu. Škvírou u podlahy proskočila na druhou stranu a sebrala další klíč "Od domu jaguára".

První Poklad našla Lara nalevo ve váze u lékárničky.

Další poklad sebrala nalevo od škvíry, kterou sem skákala.

Ke třetímu Pokladu se dostala vyskočením na podestu napravo od škvíry, kterou sem skákala, a pak nahoru. Z levé části skočila do výklenku nade dveřmi, kde ho sebrala. Pak se spustila dolu.

V beta verzi je potřeba nejrpve skočit na podivnou hlavu na stěně (po které Lara podivně klouže dolu) a rychle do výklenku.

Lara se vrátila a po cestě se zbavila pavouků. Pak se spustila do hlavní místnosti.


6. Místnost s ohni

Do poslední červené brány se dostala následovně. Vyběhla po schodech k bílím dveřím, a opatrně přešla po hlavě chrliče napravo. Skočila na kamenný výstupek vedle a pak na římsu na sloupu. Přeručkovala doleva a skočila na kulatý sloup pokrytý lebkami. Skočila na zeď nalevo, po které mohla šplhat, a sešplhala doprava dolu za roh. Skočila na tyč, vylezla nahoru, skočila na další tyč, opět vylezla nahoru a skočila na římsu. Z ní se dostala na druhý vysoký sloup napravo.

Z něj skočila na římsu čtverhraného sloupu, přeručkovala doleva, vyskočila na římsu a na tyč a přeručkovala na druhý sloup. Spustila se na římsu, přeručkovala doleva, vytáhla se nahoru a přeskočila na kamenný výstupek ve zdi. Z něj skočila k bráně.

Ve váze nalevo u vchodu našla Poklad.

V další váze napravo taktéž u vchodu byl ještě jeden Poklad.

Uvnitř před ohnivou pastí pak byl třetí poklad nalevo.

Lara vešla dovnitř a došla k ohnivé pasti. První část pasti se po čase na chvíli vypínala a tak toho Lara využila k tomu, aby vylezla nahoru na tyč napravo (ale tak aby ji nezasáhl plamen ze země).

Lara skočila zpět na vyšší tyč blíž k východu a z ní do výklenku nad ním. Zde sebrala Poklad. Pak se spustila na zem a dostala se na nižší tyč.

Z tyče skočila dopředu do místa, kde nebyly žádné plameny. Vylezla na konec tyče na druhé straně a dala si pozor, aby ji nespálil plamen z podlahy. Když přestal, přešla ke zdi a skočila na tyč výše. Vylezla na ní a když přestala chrlit nejvyšší část poslední skupiny ohňů, skočila na další tyč za nimi. Přeručkovala na tyč na druhé straně a z ní se spustila přes další tyč na zem. Sebrala klíč "Od domu ohně" a stejnou cestou po tyčích se vrátila zpátky.


7. Půjdeme ještě hlouběji

Lara se vrátila do hlavní místnosti, zbavila se pavouků a do podstavce uprostřed vložila čtyři klíče. Tím zasunula pojistky u otočených bojovníků a mohla je tedy chytit za jejich tyče a přisunout k podstavci. Když přisunula všechny čtyři, otevřeli se dveře vchodu (což jí momentálně ale nezajímalo).

Lara si při svých cestách po téhle místnosti všimnula dvou velkých tlačítek u vchodu. Marně však hledala ty dvě malé kostičky, které vždy používala na zatížení. Pak jí ale došlo, že má s sebou něco mnohem lepšího - motorku. Nasedla tedy na ni, najedla na jedno z tlačítek, slezla a sama stoupnula na druhé.

Tím vysunula poklop na zemi a uvolnila cestu dál. Nasedla tedy na motorku a vjela dovnitř. Po dlouchých schodech uháněla dolu a na konci najela na nízké schody a po šikmině nalevo přeskočila zátaras. Dojela až k dalšímu závalu, slezla a sebrala kamennou hlavu (které si všimnula díky animaci).

Vyskočila do švíry a prolezla na druhou stranu.

Ve váze nalevo našla Poklad.

Další poklad je pak ve váze nalevo v místnosti s freskou na stěně (tam, kde se spustí další animace).


8. Thorova koupel

Pokud budete hrát tuto oblast v Honbě za Poklady, hadí hlavy již nebudou fungovat jako chrliče a tudíž jejich kruhy můžete použít pro snadný pohyb mezi patry.

Pěšky Lara doběhla do místnosti s vodopádem. Po rozhovoru se svým diktafonem na Laru zaútočil tvor, kterého již našla v podzemí svého panství. Opět ho tedy pomocí zbraně omráčila a pak rozdupla [E]. Sebrala lékárničku a šla doprava kolem modrého jezírka. Zde na ni zaútočil podivný skákající zombík (oficiálně jde o "mayského otroka") a tak ho zabila stejně jako záhadného tvora před chvílí.

Za kostkou v rohu našla Lara Poklad (je schovaný pod kostkou). Je možné, že se vám ho podaří dokonce sebrat, ale to nebyl úmysl. Poklad má jít sebrat až v další části... (bude tam příslušně uveden).

Lara přeskočila modrý proud tekutiny (rozhodně do ní neskákala, protože by ji to zabilo!) a pokračovala dál. Zde na ní zaútočila celá tlupa zombíků a tak se s nimi vypořádala (opět omráčit - nejlépe brokovnicí - a skokem rozdupnout; alternativně je možno je skopnout do modré vody nebo použít Head-Shot).

Lara došla až na konec a všimnula si hadí hlavy nalevo, ze které vytákala ona záhadná tekutina. Lara sloup s hlavou obešla z pravé strany a všimnula si tyče trčící z hlavy. Vylezla tedy na kámen a na tyč skočila. Tím zavřela hadovi tlamu a snížila tak hladinu vody.

V následující části se Lara dostane do míst, která jsou značně nestabilní. Pokud tedy uslyšíte praskavý zvuk, znamená to, že se podlaha či římsa bortí a musíte se rychle dostat někam jinam.

Lara se otočila, skočila zpět na kámen a vrátila se až ke vchodu do místnosti (mohla skočit na kámen v rohu, z něj na římsu a z jejího konce skočit dozadu ;). Zde našla římsu a spustila se o dvě římsy níž. Skočila doleva, spustila se na dolní římsu a ručkovala a přeskakovala pořád doprava (za dva rohy a pak zpět) až se dostala na pevnou půdu.

Zde vyskočila na kámen a z něj na kladinu mezi zdí a sloupy. Vylezla nahoru a přešla nad vodou na druhou stranu (mohla to urychlit skákáním [Mezerník]). Na konci přeskočila chybějící kus, přešla doleva na konec a spustila se dolu. Když šla dál, zaútočili na ni zombíci a tak se jich zbavila.

Na konci před vodou skočila na římsu na sloupu napravo a ručkovala doleva za roh. Vylezla na římsu a mezi zdmi sloupů vyskákala na další římsu. Ručkovala doleva, přeskočila na kladinu a z ní se na vhodném místě spustila dolu.

Vyskočila na kámen v rohu nad vodou a sebrala lékárničku. Všimnula si kruhu na stropě za Thorovou hlavou, hodila na ni kotvu a zhoupla se. Skočila a přistála na kameni na druhé straně. Na něm se otočila a podívala se na sochu Thora - konkrétně jeho levou ruku. Hodila kotvu na kruh a přitáhla ho. Tím jí Thor nabídl svůj štít a ona na něj mohla skočila a po římse přeručkovat doleva, skočit zpět na sloup a přeručkovat do místa, kde se mohla spustit na zem.

Zde lze použít na zombíky fintu: Lara zůstane viset na římse (takže na ní nemůžou) a pistolí je omráčí. Pak skočí na zem [A + Mezerník], rozdupe je a zase skočí zpět na římsu aby se ukryla před ostatními. Tohle se vám hodí hlavně pokud zemřete a budete je muset zabíjet znovu ;).

Napravo u sloupu našla Lara lékárničku a Poklad.

Mezi druhým a třetím sloupem Lara uviděla další hlavu hada s tyčí. Tyč však byla moc daleko a tak na ni nemohla skočila. Lara tedy vylezla na kámen a skočila z něj na nižší římsu na sloupu nalevo. Vyskočila výš a přeručkovala doprava. Odtud již doskočila na tyč a opět snížila hladinu vody.

Skočila zpět na kámen, oběhla sloup a na vedlejším sloupu skočila na římsu (tu vyšší). Přeručkovala doprava za roh a skočila doleva [A + Mezerník] na římsu pod hadí hlavou. Z ní se mohla přes další římsu spustit na zem. Přeskočila na středový ostrůvek a zbavila se dvou zombíků.

Lara šla do rohu nalevo od Thorovy sochy (tj. pod jeho pravou rukou, ve které drží kladivo). Přeskočila na plošinku ve vodě, vylezla na kvádr a sebrala Poklad.

Pak hodila kotvu na kruh na "vývrtce" ve středu plošiny a několikrát ji oběhla směrem doleva (tedy po směru hodinových ručiček), tím kolem ní omotala svoje lano. Tím, že za lano zatáhla, vývrtku zasunula a rozevřela Thorovu sochu.

Lara vyskočila na římsu na sloupu napravo od sochy (pod Thorovým štítem, na straně u sochy), vyskočila na sloup a sebrala lékárničku. Pak přeskočila na schody vedoucí k Thorově hrudi a vešla dovnitř. Na podstavci sebrala opasek.4. Země mrtvých


1. Boží opasek

Sebráním opasku Lara aktivovala již získané rukavice. Seskákala tedy dolu na plošinu (stejně jako se dostala nahoru) a přistoupila ke vzdálenějšímu sloupu, který začal modře zářit. Posunula jím tedy do strany dokud nezapadl do díry. To jí však nebylo k ničemu (pro tuhle chvíli).

Pro získání Relikvie musela Lara nyní opět vytáhnout vývrtku a přisunout tak Thorovo kladivo zpět k soše. Hodila tedy kotvu na vývrtku a několikrát za ní zatáhla směrem doprava (proti směru hodinových ručiček).

Lara vyskočila opět na sloup, ze kterého se dostala do Thorovy sochy a všimnula si hadí hlavy s kruhem (ta, kterou předtím vypustila vodu). Hodila tedy na kruh kotvu a skokem se na ní zhoupla. Tím ovšem začala stoupat voda a Lara se tedy musela rychle rozhoupat a skočit na římsu na rohu sloupu. Skočila na římsu a nahoru, kde již byla v bezpečí.

Známou cestou opět hadovi zavřela tlamu, skočila zpět a podívala se do pravého zadního rohu (odkud obvykle vyskakovali zombíci) a našla římsi na zdi. Skočila na první, vyskákala nahoru a přeručkovala doprava. Skočila doprava na kámen a z něj na kladinu (již zde jednou byla). Po kladině se dostala na druhou stranu, kde skočila na kámen a z něj na modrý sloup, kterým před chvílí hýbala. Z něj skočila na další sloup blíže soše a pak skočila na Thorovo kladivo.

Pokud Lara správně vysunula vývrtku, mohla nyní z Thorova pravého oka sebrat Relikvii.

Otočila se zpět a všimnula si kruhu na hadí hlavě před sebou (v místě na modrým sloupem). Hodila na něj kotvu (od Relikvie budete muset asi použít zaměření [Y]) a zhoupla se. Tím opět začala stoupat hladina (ale díky tomu, že byla voda vypuštěná, měla Lara moře času :).

Lara vyšplhala po laně až těsně k hadí hlavě a otočila se směrem na kámen, ze kterého na začátku skákala na tyč u hadí hlavy. Mírně se zhopnula a skočila na kámen. Vylezla na něj (opětovným vypuštěním vody dojde k uložení ;), skočila na kámen nalevo a pak na římsu. Ručkovala doleva a skokem dozadu se dostala k východu.

Druhá, obtížnější možnost je natočit se směrem k římsám, po kterých prvně skákala dolu, pořádně se rozhoupat a skočit na nejnižší z nich. Pak vyšplhat nahoru. Chce to ale opravdu přesnou mušku - je potřeba zjistit přesný úhel natočení a také výšku na laně!!!

Teď, když měla Lara opět rukavice, mohla odsunout kostku vlevo v rohu a sebrat dokonce dva Poklady!!!


2. Rychle pryč

Lara se vrátila k motorce (pokud si to nepamatujete, tak proběhnout chodbou, vyběhnout po schodech a prolézt škvírou v zásypu). Motorkou jela nahoru po schodech. Když se dostala k dalšímu závalu, sesedla a odsunula (k sobě) modrý sloup.

A z vázy sebrala Poklad.

Další poklad je pak na druhé straně pod schody.

Když vyjela až nahoru, čekali na ni tři tarantule. Lara ani nesesedala z motorky a jen je na chvíli zabavila pistolí, než se otevřeli dveře východu a pak ujela.

Chodbou projela Lara až k místu s propastmi, kde byla situace stejná, jako "kdysi". Raději si to tedy zopakujeme (protože se postup mírně liší). Přeskočit první dvě propasti a před třetí zabrzdit. Vyskákat po tyčích nahoru, přeskočit na tyč na druhé straně a skočit na římsu, která aktivuje skokánky. Pak seskočit, udělat si rozjezd s motorkou a přeskočit.

Chodbou se Lara dostala až na konec ke vstupu do Podsvětí. Seskočila z motorky, došla k páce nalevo od vchodu a na sloupek napravo položila kamennou hlavu. Přehodila páku, vrátila se k motorce a vyjela ven (i když se to zdá nemožné, s dostatečným rozjezdem je možné jámu ve vchodu přeskočit).

Tomb Raider Underworld-Návod Croft Manor

2. srpna 2011 v 8:33 | Hayley
4. Sídlo Croftů

Artefaktů: 13
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Před začátkem si opět můžete vybrat oblečení; k předchozím máte navíc na výběr těsný svetřík a kalhoty (Všední oblečení / Casual). Dále volíte počáteční zbraň, ale ostatní zbraně bude mít Lara s sebou také.


1. Chráněno mrtvými


1. Páni, mám pod domem hřbitov

Jak se zdá, Lara právě objevila další část svého sídla.

Váza napravo ukrývá Poklad.

Další váza na vzdáleném konci chodby také ukrývá Poklad.

Lara došla na druhý konec chodby a vylezla na tlustý dřevěný sloup. Vyšplhala až nahoru a vylezla na jeho vršek [automaticky při držení W]. Pak skočila na dřevěnou plošinu a pokračovala dál jeskyní. V další místnosti se zbavila netopírů a seskočila na nižší stupínek.


2. Páni, mám pod domem katedrálu

Lara skočila doleva na dřevěnou kladinu a přešla po ní doprava. Odtud skočila do chodby, kde se zbavila pavouků a sebrala Poklad.

Od posledního Pokladu Lara pokračovala dál a skočila na tyč ve zdi (musela skákat zprava, kde je delší místo pro rozběh). Z tyče skočila k bráně, u které našla další Poklad. Zpátky se vrátila tak, že se jednoduše spustila z římsy na zem.

Váza na pravé straně místnosti (při pohledu na sochu zepředu; předek je tam, kde má prsa ;) ukrývá další Poklad.

Lara doběhla k soše a stoupla si na tlačítko za ní. Tím zapálila plamínek a osvítila zadní část ... lodi chrámu!? K ničemu to ale nebylo a tak se otočila a podél levé (tentokrát při pohledu od sochy) zdi běžela k dřevěné plošině. Z ní skočila na kladinu nad ní, pak na další ještě výš a po ní přešla do pravé (opět při pohledu na sochu zepředu) části a skočila na plošinu s lékárničkou.

Z této plošiny skočila dopředu na tyč, vyskočila na ní, přeskočila na druhou tyč a přes třetí se dostala do chodby.

Lara vyskočila na tyč mezi sloupy, z ní vyskočila na římsu, přeručkovala kousek do strany a po další římse se dostala nahoru, kde sebrala Poklad. Pak seskočila dolu, znovu skočila na tyč ve zdi a vytrhla ji ven [E] - to bude potřeba pro sebrání dalšího Pokladu (tyč může Lara kdykoliv zahodit [CTRL] a znovu sebrat [E], také může střílet [LTM] nebo útočit s tyčí [E]).

Pokračovala chodbou dál a seběhla po schodech.

Pod prvnímy schody (na odpočívadle) Lara kopla do vázy a sebrala Poklad.

Pod schody šla nejprve kousek doleva, kde sebrala lékárničku a pak se vrátila a šla doprava, kudy došla do zadní části chrámu.

S tyčí v ruce Lara pokračovala dál, zatočila doprava na schody a došla na ochoz. Zde vrazila tyč do zdi napravo a stejně jako předtím vyskočila nahoru a sebrala Poklad. Pak se vrátila do zadní části chrámu.


3. Stínohra

Nyní byla Lara v prostoru, kde bylo jedno "kormidlo" (svislá osa s vodorovnými tyčemi pro otáčení) a sloupem se čtyčmi pákami. Žádná z nich se však nepohnula.

Laře došlo, že je aktivuje tlačítko za sochou ve vedlejší části. Šla se tedy podívat jednou z chodem a zjistila, že na jejím konci je tlačítko, které otevírá bránu do této části. Tlačítko ovšem musela nějak zatížit. To ovšem nebyl problém, protože v zadní části chrámu a přilehlích chodbách byly přesně 4 kostky - dvě na zatížení jedné z bran a další dvě na zatížení tlačítka aktivujícího oheň.

Přesné umístění kostek: jedna v levé chodbě, jedna v pravé chodbě, třetí je v zadní části s pákami a poslední je nad schody (kde byl poslední Poklad).

Lara odnesla dvě kostky na tlačítko v levé chodbě a tím otevřela nejen bránu, ale také malou mříž v chodbě (tam, kde je snížená podlaha). Došla k ní, skrčila se a uvnitř sebrala Relikvii.

Nyní mohla Lara přistoupit ke čtyřem pákám na sloupu a otáčet reliéfy vytvářející na stěně stín. Lara tedy nastavila stíny tak, aby odpovídali postavám na mozaikách.

Pro aktivaci obrazce nalevo od brány přehodila Lara páku blíže k bráně (2x) a na pravé straně vzdálenější páku 3x.

Tím zasunula petlice bránící v otevření dveřím. Pak mohla přitoupit ke "kormidlu" a dveře otevřít. Dveře se však začali rychle zavírat a tak Lara rychle běžela ke sloupu, ze kterého vycházelo světlo (za nižším sloupem s pákami). Na jeho bocích našla římsi, po kterých mohla vyšplhat až na horní římsu. Po ní ručkovala doprava resp. doleva tak, aby se dostala na druhou stranu plotu. Tady vylezla na horní plošinu, rozběhla se, hodila kotvu na kruh na stropě a zhoupnutím se dostala skrz dveře. Pak pokračovala chodbou a zbavovala se pavouků.

Na křižovatce pod schody Lara sebrala lékárnička a Poklad ukrytý ve váze.

Na křižovatce pak pokračovala rovně a vzadu v rohu našla další Poklad.


4. Rukavice do páru

Po schodech Lara došla až do místnosti, kde našla rukavici. Jak se ze záznamu dozvěděla, její ocec z Thajska přivezl nejen rukavici, ale také dva záhadné tvory (on je česky nazívá "otroky", oficiálně se jmenují "tygří otrok"), kteří rukavici hlídali. Ti na Laru samozřejmě hned zaútočili. Lara neváhala a použila na ně to nejsilnější, co měla (brokovnice, kulomet, granáty apod.). Celkem snadno je vyřídila, ale evidentně je nebylo možno touto cestou zabít.

Lara tvory zabila tak, že je střelbou omráčila, pak k nim přišla a doslova je rozdupala [E]. Druhá možnost je zabít je použít Head-Shot (viz úvod). Dávejte si pozor na smrt, protože pokud Lara zemře, bude muset zabít tyto tvory znovu!

Když byl klid, Lara si místnost pořádně prohlédla a našla několiv věcí. Zaprvé našla lékárničku napravo u jámy, pak haldu různých váz a nádob, jejichž rozbitím se akorát tak připravila o rodinné poklady. Pak našla na stole podivný svícen, do kterého mohla také kopnout, a tyč na zemi (která je už ale také bezcenná). Nejdůležitější však byla velká socha hada, se kterou mohla Lara díky Thorově rukavici hýbat.

Možnosti pohybu sochy však byly omezené kvůli různým troskám v místnosti. Při dalším zkoumání si však Lara všimnula dalších věcí; například kde je východ (vlevo nahoře) a že na každém sloupě v místnosti je úzká římsa, na kterou si mohla stoupnout.

Lara chytila sochu hada a odtáhla ji k uraženému sloupu (vedle sloupu, na kterém svítí světlo). Vyskočila na římsu a sloupu, z ní na vršek sochy a pak na vršek sloupu. Odtud již mohla skočit na ochoz, kde sebrala Poklad. Zpět se vrátila skokem na sloup a spuštění na zem.

Lara chytila sochu a odtáhla ji na druhý konec místnosti (resp. prostoru, ve kterém s ním mohla hýbat). Vyskočila na římsu blízkého sloupu a z ní na vršek sochy. Odtud skočila zpět na nízký sloup a dál na kamenný výstupek na sousedním sloupu. Pověsila se za římsu a ručkovala doprava.

Na vhodném místě skočila dozadu na plošinu, kde sebrala Poklad. Pak skočila zpět na římsu.

Na druhé straně vylezla Lara na kamenný výstupek a z jeho konce skočila na římsu na kusu sloupu vysícím ze stropu. Ručkováním doprava a skokem dozadu se dostala do východu. Pokračovala stoupající chodbou až na konec.

Po cestě našla Lara vázu (je ukrytá ve tmě - použijte baterku), ve které byl poslední Poklad.


5. Déja vu

Lara a DvojniceNa konci chodby Lara zatáhla za páku a prošla dveřmi. Tím se ocitla ve stejném okamžiku jako na začátku hry. Návod tedy najdete v kapitole Tutoriálu.

Nakonec se (snad) vysvětlilo, proč Zip na Laru střílel a tak Lara musí zjistit, kdo byl její dvojník. Jednu Lařinu dvojnici vytvořila Natla a mohli jste ji vydět (případně i zabít) v díle TRI nebo TRA; to ovšem Lara sama za okamžik připomene...

Teď se Lara potřebovala dostat do svého Technického centra (mohli jste ho vidět ve filmech; v TRA tam místo něj byla jen halda beden). Skleněné dveře byly zavřené a tak Lara došla ke krbu. Po pravé straně vyskákala po římsách nahoru a ručkováním doprava se dostala do patra. Došla na konec, odkud mohla skočit na tyč upevněnou ve skleněné stěně. Na tyč vylezla a pak na vršek skleněné stěny. Z ní se spustila na druhou stranu.

Tomb Raider Underworld-Návod Thajsko

2. srpna 2011 v 8:31 | Hayley
3. Thajsko

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Před začátkem další části si můžete vybrat mezi oblečením z Legend (Kalhoty do džungle / Jungle pants) a Anniversary (Kraťasi do džungle / Jungle shorts). Dále volíte počáteční zbraň, ale ostatní zbraně bude mít Lara s sebou také.>


1. Pozůstatky


1. Slézání útesů

Lara opět začíná na své jachtě a tak musí opět skočit do vody. Tentokrát si ale nevzala svůj dýchací přístroj, takže musí dávat pozor na vzduch (druhá ikonka Lary vyplněná modře). V moři jsou sice žraloci, ale pokud je nebudete dráždit, neměli by zaútočit.

Od plošiny z následujícího odstavce Lara plavala do jeskyně, kde byla na stěně vydět paprsek světla. U něho se potopila a plavala doleva, kde našla na dně Poklad.

Lara doplavala ke skále (přímo proti lodi mezi dvěma kamennými pilířy) a vylezla na plošinku. Po skále Lara šplhala nahoru, doprava za roh, nahoru, doleva za roh a nahoru až k římse.

V místě, kde Lara ručkovala po skále doprava mohla přeskočil směrem doprava na další stěnu. Po ní vylezla nahoru, vyskočila na římsu a přeručkovala doprava. Přeskočila na další římsu napravo a přeručkovala doprava do jeskyně. Zde se zbavila dvou pavouků a sebrala lékárničku a Poklad. Zpátky se dostala tak, že skočila dolu do vody.

Po římse ručkovala doleva, na konci přeskočila na římsu naproti [S + Mezerník] a vylezla na římsu [Mezerník]. Přelezla za roh [D] a skočila [S + Mezerník] na plošinu pod schody. Nad schody se zbavila pavouků a pokračovala dál (vyskočila nahoru na ochoz). V rohu sebrala lékárničku a pokračovala doprava. Sklouznula se po šikmině, skočila na tyč před sebou, vylezla na ní a skočila na římsu naproti. Vylezla nahoru a pokračovala po schodech napravo.

Na začátku schodiště (v místě, kde sedí papoušek) se Lara pověsila za římsu, spustila se dolu a po stěně přeručkovala doleva dolu, kde skočila dozadu, vytáhla se do výklenku a sebrala Poklad. Zpět se dostala tak, že se pověsila za římsu, skočila doprava, po stěně přeručkovala doprava nahoru a vyskákala na schodiště.


2. Cesta ke chrámu

Nad schody skočila Lara na římsu nalevo, vyskočila výš, přeskočila naproti a vyskákala až nahoru.

Lara se podívala doleva dolu a na vršku skály pod sebou uviděla Poklad. Skočila na ni a sebrala ho. Pak skočila dolu na plošinu nad schody a po zdi se dostala opět nahoru.

Pokračovala džunglí až k velké propasti. Hodila kotvu na hák, zhoupla se a skočila na druhou stranu. Doběhla až ke kořeni, který podskočila a došla ke chrámu.

Další Poklad je ve váze napravo nad schody.

Pak si Lara stoupla ke sloupu nalevo ode dveří. Skočila směrem na sloup [A + Mezerník] a když narazila, odrazila se [Mezerník] a skočila na zeď naproti. Od té se opět odrazila [Mezerník] a chytila se římsi na sloupu. (Jde o odrážení ode zdí jako tomu je v nové sérii Prince of Persia).

Po římse ručkovala doleva za roh, skočila doleva na další sloup, ručkovala doprava a vyskošila výš. Skočila zpět na první sloup a po římse přeručkovala na druhou stranu chrámu (doprava). Skočila dozadu na sloup, po římse se dostala na druhou stranu a vně chrámu vylezla nahoru. Skočila na římsu nalevo, ručkovala doleva, na konci vyskočila výš a ručkovala zpět doprava, aby mohla vylézt nahoru.

Doběhla ke chrámu (alespoň kam to šlo) a skočila na římsu na levém sloupu. Vyskočila výš, přeručkovala doprava a skočila na protější sloup. Ručkovala doleva za roh a spustila se na tyč pod sebou. Rozhoupala se a přes další tyč skočila na římsu na skále. Ručkovala doprava, skočila dozadu na sloup, ručkovala doleva, spustila se dolu a skočila doleva na tyč.

Po ní přeručkovala na druhou stranu a po římsách se spustila na zem. Sebrala lékárničku a běžela po proudu potoka. Zaútčili na ni dva tygři a tak po nich střílela a skákala zpět. Pak zabila ještě třetího.

Vázu s Pokladem našla Lara za zídkou napravo od potoka.


3. Před chrámem

Lara došla ke sloupoví, sebrala dvě lékárničky a pak vyskočila na kamennou traverzu mezi dvěma sloupy. Po římse na jednom ze sloupů přeručkovala doleva, skočila dozadu na kammený výstupek a vyskočila na další římsu. Přeručkovala doprava a pak mezi sloupy vyskákala na římsu víš [A + Mezerník, pak opakovaně Mezerník].

Na této římse přeručkovala Lara doprava za roh a pak skočila doleva na římsu na vedlejším sloupu. Skočila ještě dál doleva na římsu, ručkovala doleva za roh a spustila se na kladinu. Spustila se na její levou stranu a ručkovala doleva až se dostala na římsu na sloupu. Skočila doleva, ručkovala doleva za roh a vylezla na plošinu.Obešla sloup napravo a sebrala Poklad. Stejnou cestou se vrátila zpět na první římsu, na kterou vyskákala mezi sloupy.

Po římse se dostala doprava na druhou stranu sloupu, spustila se na traverzu, přesla po ní a na konci přes sloup skočila na římsu na chrámu.

Na římse přeručkovala Lara nejprve doprava, kde vylezla, rozkopla vázu a sebrala Poklad. Pak po římse přeručkovala úplně doleva, kde sebrala lékárničku.

Lara vyběhla po schodech, podskočila pod kládou nalevo a pověsila se na římsu. Přeručkovala doleva, vylezla pod kládou na terasu a zbavila se tygrů. Pak vyběhla po schodech do chrámu.

Lara skočila na podestu levé sochy a oběhla chrám. Přes tyč se dostala na druhou stranu, kde mohla doběhnout k vodopádu. Tady se pověsila za římsu, spustila se na stříšku a skočila na římsu nalevo (alternativně mohla nahoře skočit podél skály na šikminu a na římsu sjet). Spustila se níž, ručkovala doleva a skočila na tyč. Přeručkovala na konec tyče, rozhoupala se a přes další tyč skočila na římsu. Ručkovala doleva, vylezla a sebrala Poklad. Pak vyskočila na sloup nalevo, vylezla nahoru a doleva na kamenný výstupek. Přeskočila přes řeku na další výstupek, spustila se doprava a ručkovala směrem doprava. Na konci vyskákala nahoru, ručkovala doprava a vytáhla se na balkon.


4. Chrámy nejsou to, co bývali

Lara proběhla chrámovou chodbou až k propasti. Skočila na první výstupek napravo a zbavila se všech netopýrů. Pak skočila na římsu nalevo, ručkovala doprava a ze sloupu skočila naproti. Ručkovala doleva, spustila se dolu a dostala se na kamenný výstupek nalevo. Přeskočila na kamennou traverzu před sebou a přešla na její konec. Tam se otočila doleva a skočila na římsu. Vylezla nahoru a zbavila se pavouků.

Seskákala po římsách na dno propasti a šla doprava. Vylezla na plošinu a skočila směrem na levou zeď. Odrazila se od ní a dostala se tak na traverzu nad sebou.

Ve výklenku s traverzou našla Lara vázu s Pokladem.

Po kamenných výstupcích se Lara dostala na druhou stranu propasti. Než skočila na tyč, zbavila se všech pavouků. Pak skočila na tyč na na zem. Vyskočila na schody napravo a vešla do chrámu hinduistického podsvětí, kde se naproti vyjímají sochy Šiva a Kali (známé šestiruké postavy).2. Bhogavati


1. Jak dolu?

Lara se otočila zpět a dala se doprava (při pohledu směrem od Šivy). Hned za sloupem napravo našla díru v zábradlí. Skrčila se, podlezla a pověsila se za římsu. Ručkovala doprava až za malý roh, kde mohla vyskočit na římsu. Ze římsy skočila dopředu na sloup uprostřed. Pověsila se na kamenný výstupek a po římse přeručkovala doleva na druhou stranu sloupu. Zde opět vyskočila nahoru a přes vršek dalšího sloupu se dostala na plošinu.

Na ní sebrala lékárničku a pak hodila kotvu na kruh na sloupu. Zatažením uvolnila provaz. Pak skočila zpět přes sloup na římsu, po které se sem dostala. Spustila se na zem a zbavila se netopírů. Pak běžela kolem zdi pod rampu, ze které koukala před chvílí na Šiva, hodil kotvu na hák a zhoupla se na druhou stranu.

Po rozkopnutí vázy Lara sebrala Poklad.

Lara podskočila kámen a dostala se do prostoru se třemy sloupy (rozložené do "L") a tyčí ležící na zemi. Sebrala tyč a došla ke sloupu u zábradlí. Nasadila [E] do něj tyč a vyskočila na ní (takže na ní stála!). Došla na její vzdálený konec, otočila se směrem k prostřednímu sloupu a skočila na něj. Zde se chytila římsi, skočila doprava na římsu na třetím sloupu a odtud na římsu na zdi. Po ní přeručkovala doleva za roh a až na konec. Po zdi vylezla nahoru na výše položenou římsu.

Na římse přeručkovala kousek doprava na její konec, díky čemuž se mohla opřít o zeď a skočit dozadu na vršek sloupu. Balancujíce na jeho špičce se zbavila netopírů. Pak přes další sloup skočila na kamenný výstupek na posledním sloupu. Pověsila se na římsu a přeručkovala doleva tak, aby mohla skočit na římsu naproti a vytáhnout se na plošinu. Na ní opět sebrala lékárničku a došla k provazu. Tento ale drží tyč, takže na ní vyskočila [Mezerník] a vytrhla ji ze zdi [E]. Tím uvolnila i druhý konec provazu.

Tyč položila na zem [CTRL] a skočila zpět na římsu na sloupu. Přeručkovala doprava až na kamenný výstupek, ze kterého skočila na špičku prvního sloupu. Z něj skočila díl na římsu na zdi a vytáhla se nahoru. Odtud došla zpět k místu, odkud poprvé spatřila Šíva.

Na sloupu nalevo, do kterého vede provaz, který před chvílí uvolnila, si všimnula páky a přehodila ji. Tím se ovšem celá plošina zřítala a Lara s ní. Lara nezaváhala a v okamžiku, kdy se zpomalil čas, hodila kotvu na hák na zdi. Tím se zachránila před pádem a mohla se v klidu spustit po zdi na zem [E + S, nakonec CTRL].


2. Shívě něco chybí

Dole na Laru zaútočili podivné ještěrky, kterým se v asii říká Naga. Po jejich likvidaci se vydala jednou z postranních chodeb a po dlouhých schodech se dostala do místnosti s hlubokou propastí. Hodila tedy kotvu na sochu před sebou, skočila do propasti a po laně se spustila na její dno.

Ve váze po levé straně našla Lara Poklad.

Lara prošla celou chodbou, ale našla jen zavřenou bránu. Když se tedy vracela zpět, pozorně sledovala zdi a na pravé zdi (levé při pohledu na bránu) našla římsu mezi dvěma popsanými sloupy. Po římsách vyskákala až nahoru a ručkovala doleva. Přeskočila na římsu na druhé straně a ručkovala doleva. Na konci vylezla nahoru a přeskočila na druhou stranu. Opět se spustila a ručkovala doprava. Na konci zase vylezla, přeskočila naproti, pověsila se a ručkovala doleva. Nakonec vylezla nahoru a skočila na plošinu nad bránou.


3. Skrytá zahrada

Po sloupu napravo se spustila na zem a po schodech vyběhla do zahrady. Zbavila se netopírů a sebrala lékárničku napravo. Pak seběhla po schodech dolu. Zaútočila na ní skupina Nagů a tak se jich všech zbavila. Pokud půjdete opatrně, všimnete si, jak číhají přilepení na sloupech. Přesnou střelbou [Y] je můžete rozdráždit a získat tak malou výhodu překvapení.

Lara přeběhla zahradu do levého zadního rohu, kde našla zeď, po které se dalo šplhat. Vyšplhala doleva nahoru a přeskočila na zeď napravo. Ručkováním doprava se dostala na plošinu, kde na ní zaútočila skupina nagů. Po jejich zabití mohla sebrat Poklad ve vázách v rohu vlevo a lékárnu schovanou v protilehlém rohu v trávě. Pak seskočila zpět do zahrady.

Po schodech vyběhla do místa, kudy se dostala do zahrady. Seběhla po pravých schodech a na odpočívadle vyskočila na zeď a vyšplhala po ní nahoru. Sebrala lékárničku oběhla sloup. Zde našla nad hlavou římsu a tak na ní vyskočila. Vylezla na ní a dostala se na římsu na sloupu. Skočila doprava na římsu na zdi, vylezla na ní a skočila zpět na sloup. Z jeho vršku skočila do altánku, v němž našla podivný kovový "květ" s kruhem. Z květu sebrala Drahokam "Šiva". Zachytila kotvu za "květ" a po přední stěně se spustila na plošinu před bránu.

Pověsila se za římsu a ručkovala doleva. Na konci skočila doleva a dopadla na plošinu. Došla ke sloupu a vyšplhala po něm na římsu. Obručkovala sloup směrem doleva a na konci skočila na plošinu. Zabila nagu a případně i pavouky.

Lara seskočila na plošinu napravo dole, pověsila se za římsu a ručkovala doprava. Na konci se vytáhla a sebrala Poklad. Pak se opět přes římsu dostala zpět a vyskočila na horní plošinu.

Vyskočila na zeď a ručkovala po ní doprava nahoru, skočila výš a ručkovala doprava.

Když doručkovala doprava, přeručkovala na horní římsu u zdi, spustila se na spodní, přeručkovala doprava a vyskočila se na plošinu, kde sebrala lékárničku. Odtud skočila šikmo na nižší sloup, na kterém sebrala Poklad. Odtud se spustila na římsu na sloupu a dostala se zpět na plošinu, odkud mohla opět ručkovat po zdi a dostat se do místa u římsy u zdi.

Nyní po zdi ručkovala nahoru, skočila doleva, nahoru doleva, přeskočila doleva a dostala se nad schody, na které mohla seskočit.

Vyběhla po schodech a napravo sebrala další Poklad.

Došla k římse mezi dvěma sochami a sebrala lékárničku. Pak se pověsila za římsu, spustila se na nižší a vylezla do prostoru mezi sochami. Zde sebrala opět Poklad. Nyní se pověsila na římsu nalevo (při pohledi na zeď) a skočila dozadu na plošinu. Tím se dostala na plošinu se sloupem z dalšího odstavce.

Pokud Lara nechtěla Poklady, po seskočení ze zdi přeběhla na druhou stranu plošiny a spustila na nižší plošinu se sloupem. Pověsila se na římsu vedle sloupu a přeskočila na římsu na jeho druhé (levé) straně. Na nejtěžší obtížnost zde na ní čekali další nagy.

Vytáhla se nahoru a po římsách na sloupu skákala nahoru, pak ručkovala doprava za roh a pak opět nahoru až na jeho vrchol. Přeskočila šikmo doleva na kamenný výstupek a dostala se na plošinu. Podíval se doleva a uviděla kruh na zdi nad "altánkem". Hodila na něj tedy kotvu, skočila a po laně se vytáhla do altánku, kde sebrala druhý Drahokamy "Šiva".

Lara svou kotvu přichytila k oku na "květu" a spustila se po přední zdi, čímž se dostala na plošinu před bránou. Uvnitř sebrala lékárničku.

Lara vyšla ven a otočila se doprava. Zde uviděla šikminu a za ní plošinu. Skočila tedy tak, aby přistála na plošině. V trávě sebrala lékárničku a pak po sloupu vyšplhala nahoru. Skočila doprava na římsu a po ní se dostala doprava do úzkého prostoru. V něm se pomocí skoků po zdi dostala na římsu nalevo, po které se ručkováním doleva dostala až do výklenku s Pokladem. Po jeho sebrání hodila kotvu na kruh na stropě a přehoupla se zpět do altánku. Pak se spustila zpět k bráně dole.

Až dolu se Lara dostala tak, že se pověsila za římsu a ručkovala doleva. Na konci skočila doleva a sjela po šikmině. Přeběhla na druhou stranu, výše popsaným postupem se dostala do prvního altánku a spustila se k nyní otevřené bráně.


4. Zahrada s tygrem

Lara se vydala chodbou, zahnula doprava a přehoupla se přes velkou jámu. Šla doleva a před další jámou skočila na tyč na zdi nalevo. Vytáhla se na ní, došla po tyči ke zdi a skočila na římsu. Z ní skočila doleva a pak nahoru na plošinu. Sebrala lékárničku.

Od lékárničky se dala doprava a skočila na kamenný výstupek napravo. Pověsila se na něj a ručkovala doleva. Vylezla nahoru a přeskočila naproti. Opatrně došla až na "most" a z něj se dala na další kamennou traverzu. Z ní skočila doleva na další traverzu, po které se ručkováním, vylezením nahoru a přeskočením dostala k Pokladu. Zpět se dostala tak, že hodila kotvu na kruh (zpět ve směru, odkud skočila k Pokladu), přehoupla se přes propast a dostala se do místa s tyčí ve zdi, po které vyšplhala zpět do místa, kde sebírala lékárničku.

Lara přeskákala přes dvě tyče a dostala se tak na plošinu, odkud viděla kruh na zdi. Pomocí kotvy se tedy spustila do "dveří" a pokračovala chodbou dál. Po schodech došla do další zahrady, kde číhal tygr.

Lara prošla celou zahradu a našla lékárničku nalevo a Poklad v rohu vpravo vzadu.

Lara vylezla na kameny ve středu zahrady, skočila na římsu, přeručkovala doleva a na římsu vyskočila. Přeskočila na vrcholek sloupu před sebou.

Ze sloupu skočila Lara rovně na římsu na sloupu u zdi. Z ní skočila doleva na plošinu s Pokladem. Pak skočila z plošiny zpět na sloup.

Lara skočila na druhý sloup a pak na římsu napravo. Přeručkovala doleva, spustila se na nižší římsu a ručkovala doleva. Vytáhla se na římsu a úzkým prostorem vyskákala až nahoru. Zbavila se netopírů a po zatravněné šikmině se dostala na plošinu s lékárničkou.

Zde se Lara spustila na římsu dole a ručkovala doprava, spustila se níž a dostala se na kamenný výstupek. Z něj přeskočila na římsu naproti, ručkovala doleva a spustila se na nižší římsu. Skočila dozadu na kamennou traverzu, došla na její konec a skočila na kamenný výstupek naproti. Z něj skočila na vrchol sloupu a dál na římsu na zdi.

Lara ručkovala po římse doprava, vyskočila výš a ručkovala doprava až za malý roh. Zde skočila doprava na římsu naproti, ručkovala kousek doprava (je potřeba skákat stiskem [S + Mezerník]) a vytáhla se na plošinu s Pokladem. Zpět mohla opět přeskočit na římsu s malým rohem a ručkovat doleva.

Lara ručkovala doleva, přeskočila doleva a ručkovala dál až mohla skočit na římsu na zdi nalevo. Po ní ručkovala doleva a výskokem se zachytila na tyči. Vylezla na ní a skočila na římsu nalevo. Vyskákáním nahoru se dostala na vršek středové skály této zahrady. Přeskočila na římsu zpět na zdi, ručkovala doprava a skočila na plošinu se sloupy. Přeběhla jí a vylezla na římsu na zdi. Z ní skočila doprava na římsu na sloupu a přeručkovala na kladinu mezi sloupy. Zbavila se netopýrů.

Přešla kladinu a skočila na římsu na sloupu. Obručkovala ho (doleva) a skočila na vrcholek vedlejšího sloupu. Skočila na římsu na dalším sloupu, obručkovala ho (doprava) a z kamenného výstupku skočila do chodby, kterou došla k hluboké propasti.

Přes tu se dostala tak, že skočila na římsu na zdi nalevo, přeručkovala a přeskočila doprava a spustila se na kladinu. Přešla na druhou stranu a skočila na kamenný výstupek dál. Pak skočila doleva na římsu, postupovala nahoru a doprava na tyč ve zdi. Vyskočila na ní, přešla na konce, přeskočila na další tyč mezi dvěma sloupy, přeručkovala doprava a přes další tyč se dostala na druhou stranu propasti. Došla až do místnosti se sloupy, kde na ní zaútočili dvě nagy.

V místnosti se sloupy šla Lara doprava (dozadu) a sebrala Poklad.


5. Aktivace paprsků

Lara došla k soše, která držela váhy. Nejprve skočila dolu pod ní a sebrala lékárničku. Pak vyskočila zpět nahoru a stoupla si na první rameno vah. Tím donutila Šivu spustit jednu ruku dolu. Skočila tedy nahoru a přešla po ochozu k ruce (dala přitom pozor na nagu). Skočila na ruku a do klenotu vložila Drahokam.

Vrátila se k váze a skočila na vzdálenější rameno. Tím vrátila ruku kde byla a aktivovala tak první sluneční paprsek. Seskočila z vah a šla k díře v zábradlí. Hodila kotvu na rameno na zdi a mohla se tak spustit na dno. Přešla na druhou stranu a hodila kotvu na rameno vysoko nad sebou (stála uvnitř kruhu na zemi). Vyšplhala nahoru a došla k soše s rozbitými váhami.

V prostoru se sloupy našla Lara opět Poklad.

Lara vyběhla kolem sochy po ochozu a zahnula doleva. Pozorně se podívala na sochu a všimnula si, že drží v ruce žezlo, které by šlo použít pro zachycení. Našla tedy sloup s římsou (ten druhý), skočila na ní a z ní na tyč nahoře na sloupu. Zhoupla se a přes další tyč se dostala na žezlo. Tím spustila druhou ruku Shívy. Po seskočení ze žezla však zjistila, že váha je skutečně rozbitá a musí najít jiný způsob řešení, jak vložit kámen do ruky a aktivovat druhý paprsek.

Přitáhla tedy k váze klec v rohu, přes tyče se dostala na žezlo, počkala chviličku, až se váha aktivuje a pak rychle, dřív než se ruka zcela spustila, seskočila na zem a klec zasunula pod váhu. Tím jí podložila a mohla kámen zasadit. Pak klec vytáhla a nechala ruku vrátit se na místo (počkala, až se spustí animace). Skutečně je potřeba udělat to takto nadvakrát. Nelze to udělat hned napoprvé, protože (jak je výše zmíněno) klec je potřeba zasunout dřív, že se ruka spustí, což během animace není možné.


6. Zrcadlení

Nyní se opět pomocí kotvy a ramene spustila na zem, kam dopadali oba paprsky. Úkol byl celkem jasný, nastavit dvě sochy v kruhu tak, aby svými vějíři odráželi paprsek směrem na krystal před Šivou. Ale ani tohle nebylo až tak triviální.

Obě sochy musejí koukat směrem na Šivu, aby nastavili vějíř tou vyleštěnou stranou, která odráží světlo; to znamená, že sochy nejsou zaměnitelné. Orientaci sochy změníte tak, že ji přetáhnete po středové čáře na druhou stranu kruhu. Sochy pak musíte nastavit do správné polohy.

Nejprve Lara chytila sochu na středové kolejnici, dotáhla ji k bližšímu okraji kruhu a pak jí odtáhla kousek směrem od Šívy. Pak přešla k druhé soše a po obvodové kolejnici ji přetáhla ke středové. Po ní ji přetáhla na druhou stranu kruhu. Po půlkruhu blíže k Šivě ji přetáhla na druhou stranu a když se její vějíř zalesk, nastavila ji přesně tak, aby odrazila paprsek. Pak se vrátila k první soše a po půlkruhu dále od Šivy ji přetáhla na druhou stranu (tedy o 180°). Opět ji přetáhla po středové kolejnici na druhou stranu a pak jí posunula koukej směrem k Šivě opět tak, aby její vějíř odrazil paprsek.

Lara prošla otevřeným průchodem a dostala se do další prostory.

Vzadu za sochou našla Lara Poklad.

Lara si samozřejmě okamžitě všimnula kruhu na soše a tak na něj hodila kotvu a pokusila se jí strhnout. I když to vypadalo, že se socha nedá, opakovaným pokusům neodolala a zřítila se.3. Starověký svět


1. Modrá je dobrá

Lara se zbavila pavouků, kteří se vyvalili z jámy a pak se pověsila za okraj. Spustila se na nižší římsu, pořádně se jí chytila [E] a pak se ještě jednou spustila na římsu těsně na spodku. Tím si všimnula kruhu na stropě místnosti a hodila na ni kotvu [CTRL a hned potom Q].

Lara se spustila na dnu místnosti a došla ke "dveřím". Ty začali podivně zářit a tak si nasadila Thorovu rukavici [automaticky v animaci], dveře chytila [E] a otevřela [A, pak CTRL pro puštění] (no, teď může Lara i pohořími hýbat :). Zbavila se pavouků a došla ke stromu. Druhá Thorova rukavice chybí, ale po bližším prozkoumání Lara zjistila, že její otec zde již byl, rukavici sebral a někam ukryl, aby se k ní Natla nedostala.

Teď tedy zbývalo jen se dostat zpět na loď.

Lara se vrátila na začátek mostu a hodila kotvu na kruh na zdi napravo. Spustila se dolu, došla na konec plošiny a sebrala Poklad. Pak se vrátila, hodila kotvu na kruh, vyběhla po zdi nahoru a zhoupnutím doleva se dostala zpět na most.


2. Otočit mostem? Žádný problém

Tak jak Lara stála po skončení animace se spustila na římsu před sebou a seskákala až dolu na plošinu. Rukou chytila zeď [E] a odsunula ji doprava [D].

Tím odkryla malý prostor s Pokladem.

Lara skočila na plošinu nalevo a došla až ke zdi mostu. Všimnula si kruhu a hodila na něj kotvu. Po zdi se rozběhla [střídavě A a D] a skočila na římsu nalevo. Zde mohla opět chytit zeď a táhnout ji směrem k sobě. Odtáhla ji až skoro na konec, ale ne až na úplný konec. Most nechala otočený tak, aby byl mezi dvěma posledními sloupy, čímž získala možnost ho obejít a dostat se na jeho druhou stranu.

Po druhé zdi mostu Lara přeběhla na středový sloup, po římse přeskočila k místu, kde mohla vyskákat nahoru ke stromu a po mostě si došla sebrat Poklad. Pak se vrátila zpět dolu ke konci mostu.

Na druhé straně Lara most opět chytila a dotlačila ho nakonec rampy. Pak hodila kotvu na kruh a přeběhla zpět na středový sloup. Přeskočila k místu, kde prvně otáčela mostem a znovu jím otočila směrem doprava. Tím natočila most k východu a mohla vyskákat nahoru.

Než Lara prošla dveřmi dál, spustila se na levou stranu mostu, pustila se a hodila kotvu na kruh na straně mostu. Po zdi přeběhla na vnější stranu a chytila most. Stejně jako předtím ho odtáhla až skoro na konec, pak ho obešla a dotlačila ho dozadu. Po zdi mostu přeběhla zpět na středový sloup, došla k místu, kde mohla vyskákat nahoru a došla si pro Relikvii ukrytou za sochou Thora. Po cestě zpět seskákala po římsách, oběhla sloup zprava a po stěně mostu přeběhla na vnější ochoz. Most odtáhla zpět, ale ne až na úplný konec, ale jen tak aby ho srovnala s posledním sloupem. Tím získala možnost bezpečně přeskočit na středový sloup a po římsách vyskákat nahoru. I když nebyl most zcela dotočený k východu, díky římse mohla přeskočit a do východu se dostat.4. Už žádná loutka


Tím skončila Lařina silácká chvilka.

Lara skočila do vody, potopila se a plavala do pravého zadního rohu, kde našla Poklad. Zpět se dostala pomocí plošinky pod místem, kde skákala do vody.


1. Jak z toho rychle ven

Lara hodila kotvu na kruh na zdi napravo a skočila směrem ke kruhu; tím dostatečně skrátila lano, aby zůstala nad vodou. Zhoupla se a skočila na protější plošinu. Došla do levého rohu a po římsách vyskákala nahoru a pak doleva na tyč. Tím otevřela dveře ukryté pod vodou a tak skočila do vody, potopila se a proplavala jimi.

V místě, kde se chodba stáčela nahoru našla na dně Poklad.

Jeskyní plavala doprava, dolu a pak pořád dál až na konec. Tady zatáhla za kruh na vratech a tím je otevřela. Když doplavala na konec, vyplavala na hladinu a zjistila, že je kousek od svojí lodi...

Tomb Raider Underworld-Návod Středozemní moře

2. srpna 2011 v 8:27 | Hayley
1. Tutoriál

1. Panství Croftů

1. Základní pohyby

Lara zrovna procházela svojí tajnou chodbou (mohli jste ji vidět v bonusovém kole TR Anniversary), když její dům, panství Croftů, vybuchl.