Únor 2012


Třetí Křížová Výprava

26. února 2012 v 21:31 | Hayley
Třetí křížová výprava se udála v letech 1189-1192.Byl to pokus Evropských vůdců dobýt Svatou zemi od moci Saladina.Křesťanské síly se chtěly znovu dostat do Jeruzaléma, který Saladin zabral po bitvě u Hattínu.Král Richard ,vedoucí křižák, začal svou křížovou výpravu po dobytí Kypru a Acre.Křižáci pak mobilizovaly svoje armády k poslednímu cíly a to k Jeruzalému.Saladin si byl vědom že další cíl je Jeruzalém a tak začal shromažďovat jednostky v citadele Arsuf.V bitvě u Arsufu vedly svoje jednotky Saladin a Richard proti sobě.Robert de Sable,velmistr templářů, řekl Richardovi :Proč svoje armády nespojí?A nevyhladí společnost Asasínů která vyhladila osm důležitých vůdců Svaté země.Altaïr jehož poslední cíl byl právě Robert se pomalu probojovával do Arsufu aby ho našel.Když se Altaïr dostal až před krále a řekl že Robert lže, tak mu král nevěřil a řekl, že proti sobě musí Altaïr a Robert bojovat.Ten kdo má pravdu vyhraje díky zásahu ruky boží,že ten kdo mluví pravdu bude ochráněn Pánem.Altaïr vyhrál a když už chtěl Robertovi ukončit bolest,Robert mu řekl,že Al Mualim byl také v řadách templářů.Po boji Richard popřál Altaïrovi šťastnou cestu a Altaïr se vydal do Masyafu zlikvidovat svůj poslední cíl.

Assassins Creed I - Templáři

26. února 2012 v 17:28 | Hayley
Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku.Řád byl pravděpodobně založen roku 1118 naochranu poutníků a jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země a zanikl v roce 1312 kvůli tomu že byl nepotřebný.Údajně nebyl nikdy obnoven.Po vítězství křesťanů v křížové výpravě jim jeruzalemský vládce nechal postavit mešitu, která stála na původním místě Šalamounova chrámu.Odtud pramení legendy o tom že je tam schovaný svatý grál nebo Archa úmluvy.

Pravidla Řádu
Templáři byly napůl mniši a napůl válečníci, skládali kromě slibů chudoby,cudnosti a poslušnosti Bohu i slib ochrany poutníků.
Všixhni museli dodržovat disciplinu a poslušnost.Každý nosil oděv
který mu byl přidělen a nemohl nosit nic jinéhoObvykle nosili pláště bíle,hnědé nebo černé dělené podle hodnosti.Všichni žili v komunitě bez žen a dětí v jednom domě, nikdo si nesměl nic přivlastnit, aby zachovali ducha jednoty a skromnosti.Byl zakázán smích,neužitečné činnosti,necudné písně a příběhy.Stříhali se nakrátko a málokdy se koupali.Nesměli vstoupit do domu kde byla těhotná žena,nesměli líbat ženu na rty a ani členku rodiny.Vstup do řádu byl dobrovolný a členové byly vázáni slibem mlčenlivosti a podléhali pouze velmistrovi.

Vojenská organizace
Templáři byly již od počátku vojensky organizovaní.V čele řádu stál velmistr, který měl vždy poradce.Měli velitele jízdy a velitele provincií.Počet templářů byl asi 15-20 tisíc.

Zničení řádu
Francouzský panovník Filip IV chtěl získat bohatství řádu a tak potřeboval aby je začali považovat za kacíře.Když se mu to podařilo byly templáři obviněni ze zapírání Krista.Poté byly pozatýkáni a někteří v zoufalství přiznali vinu, poté to ale brali zpět a tak je upálili za návrat ke kacířství.Poslední byl upálen velmistr řádu a majetek byl vyrabován.To byl konec velkého řádu.

Legendy o řádu templářů
Templáři prý našly Svatý Grál a Archu úmluvy a schovávaly je do Šalamounova chrámu.Také se prý dostali do Ameriky před Kolumbem a je s nimi spojována mnoha dalších pověstí a legend.
•Poklad Templářů
Legenda o bohatství které králi Filipovi uniklo a to 13.října 1307.V tento den prý tři lodě potichu vypluly z Marseille ana své palubě měli takový poklad o jakém se nikomu ani nesnilo.Po pár metrech od Marseille prý zmizeli v mlze a nikdo už je nikdy neviděl.Poklad byl údajně schován ve Skotsku pod různými chrámy ,ale zatím ho nikdo nenašel.
•Svatý Grál
Svatý Grál se považoval za kalich ze kterého pil Ježíš při poslední večeři.Nikdo to ale nemůže dokázat a tak existují různé spekulace jak vypadá nebo co dokáže.Temláři ho prý našli a schovali do Šalamounova chrámu.

•Archa úmluvy
Archa úmluvy je známí biblický artefakt.Podle bible ho stvořil Mojžíš, na základě návodu od Boha, jako truhlici pro desatero přikázání.Po letech kdy byla údajně ztracená ji dostal syn krále Šalamouna a princezny ze Sáby a ten ji dovezl do Etiopie.

Symbol templářů
Základ tvoří osmicípý kříž na černobílém poli.Na pečeti měli dva jezdce na jednom koni což mělo znamenat skromnost a chudobu templářů, křížš nosili i na pláštích.

Prázdniny

17. února 2012 v 19:51 | Hayley
Prázdniny trávím u babičky, takže tam to bude spíše o koulování a hraní her než o přidávání článků na blog tak se vám omlouvám že tady asi nic nebude.Jinak teď budu dodělávat historii o Assassins Creed.Na řadě jsou templáři potom města.Takže se ještě jednou omlouvám a přeji hezké prázdniny.

Assassins Creed I - Asasíni

15. února 2012 v 17:31 | Hayley
Asasíni byly členy tajného hnutí kolem roku 1080.Hnutí zaniklo zhruba o 200 později když je vyvrátily Mongolové.Všichni se domívali že jde pouze o nájemné vrahy ,ale šlo o velkou náboženskou sektu.

•Vznik Asasínů
Vznikly v roce 1080 v Íránů jejich zakladatelem byl Peršan Al-Hasan as Sabáh.Vznikly v zhruba stejné době jako templáři.Asasíni se vyhýbali přímím bojům a využívali raději vraždy.Podle ismámslého učence Edwarda Burmana obývali hornaté oblasti Persie a odtudnapadali Templáře z dobře chráněného města Alamut.O Asasínech se nedochovali skoro žádné záznami, lae asi nejspolehlivější je Milion o Marca Pola ,který se s nimi měl setkat.

•Slovo Asasín
Slovo Asasín prý vzniklo z francouzkého slova hašišium které v překladu znamenalo poživatel hašiše.Další teorie o vzniku jména je od 1. vůdce Hasana.V jedné básni se dokonce použilo toto slovo ve spojení , že milenec je oddán své lásce skoro tak stejně jako je asasín věrný svému vůdci.


Je to vůbec možné?

13. února 2012 v 21:05 | Hayley

Pořád si říkám jestli to je vůbec možné.96 je opravdu hodně a jsem opravdu hrozně šťastná pokud vás sem skutečně tolik zavítalo za jeden den.Jen jsem trochu zmatená s toho že něco jiného ukazuje top list návštěvnost a jiné blog.cz, i kdyby to bylo něco mezi těma dvěma čísly jsem opravdu rádda že se vám tenhle blog líbí a že za ty roky sem rádi zavítáte.


Assassins Creed I - Praporky

11. února 2012 v 21:31 | Hayley
Masyaf
Počet Praporků-20

Assassins Creed I - Značky

11. února 2012 v 16:01 | Hayley
Značky

Assassins Creed I - Ovládání

11. února 2012 v 14:36 | Hayley
Ovládání

Dopředu - W , Dozadu - S , Doleva - A , Doprava - D
Normální režim - Pravé tlačítko myši
Nenápadný režim - Mezerník
Ruka se zbraní - Levé tlačítko myši
Akce:Volná ruka - Levý shift (pouštění se ze říms, odstrkávání obyvatel)
Akce:Hlava - E
Akce:Noha - F
Zaměřit cíl - F
Krátká čepel a vrhací nože - 1
Skrytá čepel - 2
Meč - 3
Pěsti - 4
Kamera při pronásledování - E
Vycentrovat kameru - C
Mapa - T (TAB)
Pauza - G (ESC)

Ovládání Koně

Cval - Mezerník
Sesednutí - Levý shift
Útok - levé tlačítko myši

Kopírovat pouze se zdrojem


Assassins Creed I - 8.cíl Sibrand

11. února 2012 v 13:39 | Hayley