Květen 2012

Assassins Creed II - Monteriggioni

30. května 2012 v 18:33 | Hayley

Monteriggionibylo vybudováno ve 13. stoletípány ze Sieny a aktivně se účastnilo toskánského odporu proti florentským snahám získat nová území.V předních liniích konfliktu stála rodina Auditore, která se stala ochráncem i vládcem města.To rodina Auditore nese odpovědnost za slavné hradby Monteriggioni, které stojí dodnes.

I když rodina Auditorestála v cestě florentským snahám,měla dobré vztahy s Medicejskými, to nejspíš kvůli společným florentským kořenům.

Monteriggioni úspěšně odolávalo florentským útokům až do roku 1554, kdy bylo město zrazeno.Giovannimu Zetimu, strážci pevnosti a florentskému exulantovi, byl umožněn návrat do Florencie, výměnou za klíče od městské brány.

Zcela neočekávaně zůstala rodina Auditore u vlády nad Monteriggioni pod florentským vedením - jak vidno, Medicejští na své přátele nezapomněli.


Assassins Creed II - Mapy

27. května 2012 v 11:14 | Hayley


Assassins Creed II - Benátky

26. května 2012 v 16:31 | Hayley

Benátky byly pravděpodobně založeny ke konci 7. století a jejich poloha byla výsledkem snahy byzantských osadníků uniknout nájezdníkům Lombarďanů.Ve středověku se město stalo významnou námořní mocností.Strategická poloha na vrcholku Jadranu znamenala, že lodě proplouvající do vnitrozemí musely proplout kolem Benátek, díky čemuž se jejich pokladnice plnily penězi a obchod kvetl.

Ke konci středověku měly Benátkyvliv nad sousedními státyi nad církví.Když kolem roku 1202 probíhala 4. křížová výprava, křižáci požadovali přepravu na Benátských lodích.Benátský dóž Enrico Dancolo ssouhlasil za podmínky, že křižáci dobudou město Zatar a zmocní se Konstantinopole.

Když Konstantinopol padla, vyrabovala ji Benátská flotila, která ukradla, mimo jiné, i čtyři bronzové koně.Ti nyní zdobí baziliku San Marco.Tak tomu se říká iniciativa založená na víře.

Jak rostly Benátky rostla i jejich flotila.Bohatství Benátek bylo svázáno s mořem, proto každý rok vrhl do laguny dóže prsten a pronesl: Zasnubujeme se s tebou moře, před zraky jediného a věčného pána.Bez ohledu na svazek člověka a moře papež sňatku požehnal.

Na konci 15. století byly Benátky pravděpodobně nejbohatším měsem na světě a po Paříži druhým největšm městem v Evropě.Proto jicměli okolní státy plné zuby, a tak se domluvili, že Benátky rozdrtí.Benátky ovšem útok ustály.

Assassins Creed II - Forli

25. května 2012 v 14:01 | Hayley

Forli založili v roce 798 ooo př. n . l. paleoličtí jeskyní lidé, zabývající se opracováváním pazourků, od té doby bylo průmyslovým centrem.Jméno pochází od Římanů, kteří vystavěli v roce 188 př. n. l. město u jedné ze sedmi cest, kterou vybudovali po zpacifikování místních Galů.Po skončení vlády Říma přešlo z rukou Lombarďanů do rukou církve a v roce 889 se stalo nezávislou republikou, to bylo pro Vatikán nesnesitelné a snažili se je získat zpátky přes 400 let.

Kromě toho je trápily každoroční záplavy. kterým učinilo přítrž teprve odklonění blízkých řek v roce 1050.

Jako většina nezávislých republik se i Forli na konci 13. století stalo vojenskou diktaturou a poté přešlo pod vládu rodiny Ordelaffi, která navzdory tomu, že má v erbu lva laškovně vystrkujícího jazyk, nijak roztomilá nebyla.

V roce 1480 když se sebou bojovali příslušníci rodiny Ordelaffi vmísil se do toho papež a město dal svému synovcovi Girolamovi Riarovi.Ale Girolamo byl zabit a město přešlo do rukou jeho ženy, Kateřiny Sforci, "Amazonce z Forli", která zuby nehty bránila Vatikánu v tom, aby město opět ovládl.Nakonec byla kateřina zapuzena a Forli se vrátilo do vlastnictví církve.

(Převzato z popisků ve hře)

Assassins Creed II - San Gimignano

25. května 2012 v 6:33 | Hayley

San Gimignano bylo založeno ve 3. století a pojmenová no bylo po svatém Gemiánovi, který údajně kolem města přivolal mlhu a tak zahnal Attilu a jeho Huny.Město od 10. století rostlo a skýtalo zastávku pro poutníky na cestě do Říma.

V roce 1199 když obyvatelstvo zbohatlo se San Gimignano odtrhlo od Biskupů z Volterry a začalo si vládnout samo.Aby bohatí obyvatelé města ukázaly kolim mají peněz nechali postavit kolem města nádherné věže.Na vrcholku slávy jich mělo San Gimignano 72.

Epidemie v roce 1348 San Gimignano zdecimovala.Bez peněz na údržbu se město začalo rozpadat.Rada se obrátila na Florencii a ta nad městem převzala kontrolu.

(Převzato z popisků ve hře)

Assassins Creed II - Florencie

22. května 2012 v 16:29 | Hayley

Florencii založil Julius Caesar v roce 59 př. n . l. Římané ji nazývali Florentia a rychle se stala obchodním centrem celé Itálie.

Po vydrancování Říma v 5. století se jí zmocnily Ostrogóti.Za jejich vlády město trpělo neustálými byzantskými útoky a populace klesla pod 100obyvatel.Lombaďané se ujali moci v 6. století a útoky Byzance zastavili.

Ve 14. století narostla populace na 8o ooo obyvatel a 25 ooo z toho pracovalo v textilním průmyslu.V roce 1378vedla vzpoura spodních vrstev obyvatelstva k tomu , že se česáci vlny zmocnili vlády nad městem.Jejich progresivní, radikální demokracie nevydržela ani dva měsíce, pak se vlády znovu ujaly vyšší společenské třídy, nicméně revolta bohaté vyděsila natolik, že se o ní ještě o století později hovořilo šeptem, podobně jako se dnes mluví o hnutí hippies.

Po vzpouře se vlády de facto ujala rodina Albizzi.Ta se obávala vzestupu Medicejských, nově zbohatlých bankéřů, kteří rychle získávali ve Florencii vliv.Muso a Rinadlo Albizzi uvěznili Cosima Medicejského a vypověděli ho do vyhnantství v roce 1433.Ale Cosimo rychle nabral ztracený vliv a o rok později se dostal k moci.Potom vyhnal celou rodinu Albizzi kromě Lucy Albizzi, který se stal gonfalonierem v roce 1442 po něm nastoupil Ilarrio Auditore.

Za vlády Medicejských , kteří ve středu města vystavili velkolepé veřejné budovy a podporovali umělce jako byli Michelangelo, Leonardo da Vinci a Botticelli.Tak započala renesance a Florencie byla jejím centrem.

(Převzato z popisků ve hře)


Assassins Creed II - Informace

18. května 2012 v 21:29 | Hayley
Název - Assassin´s Creed II

Žánr - Historická akční adventura z pohledu 3. osoby
Platformy - PC (2010), Playstation 3 (2009) , X-box 360 (2009)
Výrobce - Ubisoft
Datum vydání - 17. listopadu 2009

Příběh
Ve druhém díle této historické série budete prožívat příběh za assasína jménem Ezio Auditore da Firenze.Tento mladý Ital zpočátku nic neví o minulosti své rodiny ani svého otce, ale po strašlivé tragédii ,která ho postihne se kvůli pomstě naučí dovednostem jeho předků, stane se Asassínem.

HW nároky
Minimální požadavky
Procesor: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64 X2 2,4 GHz
Grafická karta: s pamětí 256 MB
Operační pamět: 2 GB
Místo na pev. disku: 8 GB


Trailer

Recenze

Assassins Creed II

9. května 2012 v 15:48 | Hayley
Pomstím se těm, kdo zradili moji rodinu. Jsem Ezio Auditore da Firenze a jsem Asasín.

Zrazen vládnoucími rody Itálie se rozhodl pomstít. Aby vrátil své rodině ztracenou čest, naučí se smrtelnému umění Asasínů. Využije moudrosti takových velikánů jako jsou Leonardo da Vinci či Niccolo Machiavelli, ale nakonec zjistí, že přežít může pouze díky svým vlatním schopnostem. Tak začíná příběh pomsty. Pravda bude napsána krví.

Zbroj
Kápě