Prosinec 2012

Santa Trinita

22. prosince 2012 v 19:20 | Hayley

Santa Trinita
Kostel

Santa Trinita (Svatá Trojce) byla zbudována ze stávajícího kostela v roce 1258 a proslula kaplí Sassetti vyzdobenou freskami ze života svatého Francise. Tu vytvořil Domenico Ghirlandaio, malíř, který byl jedním z Michelangelových učitelů. Santa Trinita byla hlavním chrámem Vallumbrosánského řádu, který striktně trval na chudobě a mlčení. Bez ohledu na nádheru fresek, v Santa Trinitě je pravděpodobně spatřilo jen málo vallumbrosánských mnichů, protože za opuštění svého kláštěra byli trestáni výpraskem.

(Převzato z popisků ve hře)La Rosa Colta

19. prosince 2012 v 17:53 | Hayley

La Rosa Colta
Symbol

Nevěstinec La Rosa Colta byl otevřen v roce 1465 a rychle se stal středem dění ve Florencii. Ženy v něm patřily do horní třídy, byly vzdělány v poezii a umění stejně jako v erotických radovánkách. Nebylo ničím výjmečným spatřit v La Rosa Colta příslušníky městské rady a příležitostně dokonce i Medicejské.

(Převzato z popisků ve hře)


Santa Croce

17. prosince 2012 v 16:18 | Hayley

Santa Croce
Symbol,Kostel

Bazilika di Santa Croce (Svatého Kríže) je největším františkářským chrámem na světě. Zdobí ji Giottovy fresky a kaple navržená Filippem Brunelleschim je pokládána za jeden ze skvostů renesanční architektury. Podle svatého Františka a toho, jak františkáni chápali bibli, uložil Kristus svým následovníkům břemeno chudoby a řekl jim ,, Nic neberte na tu cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních nemějte." Takže jak si církev katolická, která za jednu ze základních hodnot uznává chudobu, může dovolit tak nádherný chrám?

(Převzato z popisků ve hře)San Lorenzo

15. prosince 2012 v 13:14 | Hayley

San Lorenzo
Symbol,Kostel

Chrám, který posloužil všem Medicejským jako místo posledního odpočinku. San Lorenzo je údajně nejstarším chrámem ve Florencii. Byl vysvěcen v roce 393, kdy se ještě nacházel za hradbami města. Vnitřní průčelí vyzdobil Michelangelo, vnejší Filippo Brunelleschi, tvůrce dómu Santa MAria del Fiore. Zemřel, než byly prráce dokončeny, a některé jeho návrhy byly později změněny.

Krypta Medicejských obsahuje téměř padesát hrobek a měla mít ve středu svatou hrobku obsahující ostatky Kristovy. Nicméně pokusy ji koupit a později z Jeruzaléma ukrást selhaly, což dokazuje, že za peníze si lze koupir spoustu věcí, ale ne všechno.

(Převzato z popisků ve hře)Mercato Vecchio

15. prosince 2012 v 12:20 | Hayley

Mercato Vecchio
Symbol

Mercato Vecchio bylo centrem florentského obchodu a sloužilo všem potřebám nakupujících. Ocitujeme Antonia Pucciho, florentského básníka ze 14. století: ,,Na každou nemoc se tam najde lékař, vedle jste si zase koupili lněný, plátěný oděv, pak následoval obchodník s masem a nakonec apatykář."

Mercato bylo založeno již za doby Říma a sloužilo jako fórum, teprve ze záznamů z roku 1030 jej poprvé zmiňují jako tržiště. Nejčastěji se obchodovalo se zemědělskými produkty, jako je zrno a vlna. Co se dělo, když obchodníky znudil obchod, popisuje básník v 15. století, Il Panormita:,, A dole, v půlce ulice, stál nevěstinec, který každý poznal již podle vůně."

(Převzato z popisků ve hře)Ospedale degli Innocenti

14. prosince 2012 v 19:07 | Hayley

Ospedale degli Innocenti
Symbol

Špitál neviňátek ( Ospedale degli Innocenti) navrhl Filippo Brunelleschi a otevřen byl v roce 1445. Sloužil jako sitotčinec pro nechtěné děti. Florenťané se evidentně moc nekrotili, protože šlo o první takové zařízení v Evropě. Zpočátku byly děti odkládány u vchodu, později došlo na otočné horizontální kolo, kterým se dopravovaly děti do budovy, aniž by personál spatřil jejich rodiče.

Některé rodičky neodkládaly své děti jen tak, ale snažily se na nich vydělat peníze. Mnohé matky tedy své děti odložili je proto, aby se nechaly najmout jako kojné a byly placeny za to, že živí vlastního potomka. Personál špitálu vyučoval chlapce různým profesím, dívky se většinou staly jeptiškami nebo něčími manželkami.

(Převzato z popisků ve hře)

Basilica di San Marco

13. prosince 2012 v 20:52 | Hayley

Basilica di San Marco
Hrobka Asasína, Kostel

Bazilika svatého Marka byla poprvé vybudována v roce 828, aby uchovávala údajné ostatky svatého Marka uloupené z Alexandrie. Současná bazilika v byzantském slohu byla dokončena v roce 1063. Povšiměte si fasády. Mnohé ozdoby byly přivezeny z křížových tažení nebo darovány bohatými obchodníky. Bazilika byla pokládána za dóžecí kapli a je propojena chodbou se sousedním Palazzo Ducale.

(Převzato z popisků ve hře)Santa Maria della Visitazione

13. prosince 2012 v 15:59 | Hayley

Santa Maria della Visitazione
Hrobka Asasína, kostel

Santa Maria della Visitazione stojí na nábřeží a je to druhý chrám téhož jména v Benátkách, díky čemuž se snadno dostavíte na nesprávnou stavbu. Chrám byl založen v roce 1400 a původně byl zasvěcen svatému Jeromovi, patronovi knihovníků a spisovatelů encyklopedií. Nicméně později byl zasvěcen návštěvě nejsvatější Panny Alžběty, matky Jana Křtitele. Snad proto, že návštěva obvykle obdrží pohoštění a je to větší zábava.

(Převzato z popisků ve hře)Rocca di Ravaldino

13. prosince 2012 v 15:48 | Hayley

Rocca di Ravaldino
Hrobka Asasína

Tato pevnost se čtvercovým půdorysem a impozantními rohovými věžemi, byla zbudována v roce 1471 architektem Giorgiem Marchesim Fiorentinem na žádost Pina III. , vladaře Forli, a poté rozšířena na citadelu novým vladařem, Girolamem Riariem. Kateřině Sforze později citadela posloužila jako útočiště, když v roce 1500 zaútočil Cesare Borgia, krvelačný syn Rodriga. Poté posloužila jako vězení. Vypadá jako vhodné místo na popravy, ne?

(Převzato z popisků ve hře)Torre Grossa

10. prosince 2012 v 22:32 | Hayley

Torre Grossa
Hrobka Asasína

Torre Grossa, největší městská věž, se tyčí do výšky 54 metrů nad San Gimignanem, a dělá tedy svému jménu čest. Narozdíl od mnoha jiných věží je v ní dokonce i zvon. Stavba Torre Grossa začala v roce 1300, dokončena byla v roce 1311.

(Převzato z popisků ve hře)

Najdete v ní hrobku Wei Yuna.
Santa Maria Novella

10. prosince 2012 v 15:24 | Hayley

Santa Maria Novella
Hrobka Asasína

První velká bazilika ve Florencii, Santa Maria Novella, byla vysvěcena v roce 1420, ačkoliv ještě nebyla dokončena. Slavný humanista Leone Battisto navrhl horní fasádu a stavbu baziliky v roce 1470 dokončil. Nicméně kořeny baziliky Santa Maria Novella sahají až do dob před křížovými výpravami k starověké oratoři, která na místě původně stávala a pod níž ležela ukrytá hrobka. Hrobka nebyla dodnes objevena.

Uvnitř baziliky je nad obrázkem hrobky umístěn jeden z mých nejoblíbenějších citátů: " To, co jsi teď ty, byl jsem i já, a to, co jsem teď já, budeš i ty."

(Převzato z popisků ve hře)

Najdete v ní hrobku Dariuse.Hrobky Asasínů

9. prosince 2012 v 17:29 | Hayley

Florencie

Toskánsko

Romagna

Benátky


Santa Maria del Fiore

9. prosince 2012 v 17:11 | Hayley

Santa Maria del Fiore
Hrobka Asasína, Kostel

Santa Maria del Fiore je jedním z největších italských chrámů vůbec, je to nejvýznamější dominanta Florencie a je pokládán za první mistrovské dílo renesanční architektury. Chrám navrhl Afnolfo di Cambio v roce 1296, ale jeho stavba byla zahájena až na počátku 15. století. Cambio už byl dávno mrtev a nikdo z architektů netušil, jak vystavět tak obrovskou stavbu, protože opěrné zdi byly ve Florencii zakázány a malta usychala a cihly sesedaly několik dní.

Ale ještě nebylo vše ztraceno. Filippo Brunelleschi, architekt, který dříve neuspěl se svým návrhem na vchod do Baptisteria, podal úžasný výkon a zvítězil ve výběru kandidátů. Porazil Lorenza Ghibertiho, kterým byl sám dříve překonán. Brunelleschi vymyslel přístroje, které tahaly do výšky cihly potřebné na stavbu, a byl schopen vystavět celý dóm bez podpůrné struktury, která by jej držela pohromadě zatím, co jsou cihly kladeny na místo. Dóm, který pohltil víc než 4 miliony cihel, byl dokončen v roce 1446 a pravděpodobně uchovává svaté ostatky. Uvnitř chrámu je prý někde umístěna celá hrobka neznámého původu.

(Převzato z popisků ve hře)


Gotická stavba s renesanční kupolí je dominantou Florencie. Kostel byl navržen roku 1296 a dostavěn byl roku 1436, stále se opravoval takže finálně byl dostavěn až roku 1887. Kvůli smrti původního architekta byla stavba na 30 let přerušena. Je to 4. největší chrám na světě dlouhý 153m a pojme 25. tisíc návštěvníků. Známá kupole měří na šířku 43 metrů, a tak byla ve své době nejširší kupolí. U této baziliky byl spáchán atentát na Medicejské rodem Pazziů. Lorenzo Medici byl zachráněn, ale jeho bratr Giulianno byl zabit. Najdete v ní hrobku Iltani. Nachází se ve čtvrti San Giovanni.