Leden 2013


Vila Auditore

22. ledna 2013 v 21:50 | Hayley

Vila Auditore
Symbol

Vila Auditore byla postavena v roce 1290 a byla důležitým středověkým předchůdcem ranní renesanční architektury. Nádherná symetrická geometrie vily byla ve své době zjevením. Domenico Auditore, Eziův prapradědeček, nebral ohledy pouze na estetickou stránku věci- svůj domov navrhl i jako pevnost a cvičiště. Myslel přitom na bezpečnost města i Toskánska.

Při florentském útoku v roce 1320 byla poškozena původní fasáda a nahradila ji fasáda nová. Interiér obohatila galerie obrazů.Domenico nebyl jen pouhý architekt a válečník, byl to také zkušený technik. Budova má nekolik unikátních rysů, kterými jsou skryté prostory a místnosti s mechanismy chránící přístup, které daleko předstihly po technické stránce svoji dobu.

(Převzato z popisků ve hře)Torri dei Salvucci

20. ledna 2013 v 15:04 | Hayley

Torri dei Salvucci
Symbol

Ve městě proslulém věžemi nechala rodina Salvucci, ve snaze demonstrovat své bohatství, postavit věže hned dvě. A nejen, že věže byly dvě, ale dokonce byly vyšší než věž u sídla vládce San Gimignana a ačkoliv zákon z roku 1255 takovou nestoudnost zakazova, vládce města se rozzuřil a nařídil, aby byly obě věže sníženy a jeho zůstala tou nejvyšší.

(Převzato z popisků ve hře)Torre del Diavolo

19. ledna 2013 v 17:19 | Hayley

Torre del Diavolo
Symbol

Torre del Diavolo sloužila ve středověku obranným účelům a na jejím vrcholu byl dřevěný ochoz. Ten podpíraly dřevěné trámy. V závislosti na tom, koho se zeptáte, se jméno věže (Ďáblova) odvozuje buď od toho, že do ní jednou udeřil blesk, nebo od toho, že její původní vlastník odcestoval , a když se vrátil, zjistil, že věž je vyšší.

(Převzato z popisků ve hře)Santa Maria Assunta

19. ledna 2013 v 17:03 | Hayley

Santa Maria Assunta
Symbol, Kostel

Santa Maria Assunta byla vybudována ve 12. století a místní obyvatelé ji označují za katedrálu, ačkoliv si takový titul nezasluhuje, protože město nemá biskupa. Nemá žádné věže, což se může jevit šokujícím, ale ve městě plném věží, jako je San Gimignano, byl takový projev pokory od církve možná chytrým tahem.

(Převzato z popisků ve hře)Monte Oliveto Maggiore

18. ledna 2013 v 20:15 | Hayley

Monte Oliveto Maggiore
Symbol, Kostel

Klášter Monte Oliveto Maggiore vlastnil většinu půdy v oblasti Sieny, takže se vlastní správa při řízení takového bohatství narámě hodila - stejně jako dobrý právník. Naštěstí Bernardo Tolomei právníkem byl, takže když zemřel, zanechal klášter ve velmi těšeném stavu.

(Převzato z popisků ve hře)Antico Teatro Romano

17. ledna 2013 v 22:12 | Hayley

Antico Teatro Romano
Symbol,Divadlo

Římská divadla byla inspirována řeckými divadly, která měla obdobnou strukturu. Jejich ruiny lze nalézt všude, kam kdysi sahalo římské impérium. Typická římská divadla byla vystavěna z římského betonu, materiálu, který již nebyl v renesanční Itálii znám. Receptura byla tou dobou zapomenuta. Jejich polokruhový tvar zajišťoval vynikající akustiku, diváci mohli dobře porozumět recitacím a proslovům pronášených na jevišti.

Všimli jste si chybějícího mramoru? Renesanční Itálie praktikovala jistou formu recyklace. alespoň co se římských staveb týkalo. Jakýkoliv mramor, který byl nalezen, byl z původní stavby vyjmut a znovu použit jinde.

(Převzato z popisků ve hře)
Bottega di Leonardo a Firenze

13. ledna 2013 v 13:59 | Hayley

Bottega di Leonardo a Firenze

Leonardo da Vinci si otevřel dílnu poté, co dokončil svá studia u Verrocchia, tehdejšího nejúspěšnějšího florentského umělce. V letech 1476 až 1481 Leonardo pravděpodobně nadále spolupracoval s Verrocchiem, i když si nikdo není jistý, načem. V roce 1481 obdržel první zakázku od mnichů ze San Donata a Scopeta: Klanění tří králů. V sobě vvlastnm duchu malbu započal a nikdy nedokončil.

(Převzato popisků ve hře)

Casa di Vespucci

13. ledna 2013 v 13:54 | Hayley

Casa di Vespucci

Tuto rezidenci vybudoval vzdálený praprastrýc slavného Ameriga Vespucciho v roce 1350. Je pozoruhodnou první malovanou fasádou ve Florencii, stylem, který se později tak výrazně objevil ve čtvrti Oltrarno.

(Převzato z popisků ve hře)


Loggia dei Lanzi

12. ledna 2013 v 14:37 | Hayley

Loggia dei Lanzi

Vybudovali ji v letech 1376 až 1382 Benci de Cione a Simone di Francesco Talenti. Lodžie dei Lanzi stínila hlavy příslušníků Florentské vlády. V 16. století nad ní nechali Medicejští vystavět soukromý balkón, čímž dali celé Florencii najevo, kdo skutečně vládne.

(Převzato z popisků ve hře)


Palazzo Auditore

11. ledna 2013 v 14:34 | Hayley

Palazzo Auditore

Palác byl dokončen v roce 1473 a vyznačuje se rustikovanou kamenickou prací a bilastry v římském slohu. Palác na základě původních skic Leona Battisty Albertiho navrhl Giovanni Auditore. Palác se po svém dokončení stál neodmyslitelnou součástí čtvrtě Santa Maria Novella. Lorenzo Medicejský zmiňuje roku 1474 v dopise adresovanému Giovannimu, že obdivuje neokázalost fasády.

(Převzato z popisků ve hře)


Giottova Kampanila

10. ledna 2013 v 16:52 | Hayley

Giottova Kampanila

Stavbu této věže se zvonem zahájil slavný architekt a malíř Giotto di Bondone v roce 1334 a nestihl ji do své smrti dokončit. Stavbu převzal Andrea Pisano a toho v roce 1348 skolila černá smrt. V roce 1359 dokončil věž Francesco Talenti, který se ve svém zpracování horních tří poschodí odchýlil od Giottova plánu. Každé z poschodí zvětšil, aby při náhledu odpovídalo tomu spodnímu, proto se při pohledu zdola zdají být všechny tři stejně veliká.

Věž je obložena bílým mramorem z Carrary, červeným mramorem ze Sieny a zeeleným mramorem z Prata. Cesta na vrcholek zabere přesně 414 kroků, čímž možná předpověděla objev spirální galaxie učiněný Charlesem Messierem o 414 let později. Nebo taky ne.

(Převzato z popisků ve hře)Palazzo Medici

9. ledna 2013 v 18:48 | Hayley

Palazzo Medici

Palác Medicejských byl vystavěn jako sídlo Medicejských architektem Michelozzem di Bartolomeem Michelozzim, osobním architektem Cosima Medicejského. Výstavba byla dokončena v roce 1455. Byl zbudován v souladu se zásadami humanismu, dominantní renesanční ideologie, která se snažila přizpůsobit vzhled staveb lidským měřítkům.

Tedy tolik teorie. V praxi to spíše vypadá tak, že vnějšek budí neblahý dojem a odpuzuje lidi. Kdyby fasáda uměla mluvit, vypadalo by to asi takto: " Jdi pryč! Sem nepatříš! Nejsi dost důležitý na to, abys vstoupil!.". V kontrastu této skutečnosti, interiér, který spatřili pouze Medicejští a jejich hosté, neměl žádný z tvrdých rysu exteriéru, je plný křivek a oblouků, jako svatební dort. Ten říká: " Vítej v ráji ". Ve skutečnosti Cosimo schválil interiér a odmítl původní Brunelleschiho architektonický záměr, který by vedl k otevřenější fasádě. Toužil po Medičejské pevnosti uprostřed Florencie.

(Převzato z popisků ve hře)


Palazzo Pitti

8. ledna 2013 v 17:29 | Hayley

Palazzo Pitti

Palác Pitti měl reprezentovat bohatství bankéře Lucy Pittiho. Stavba ale nebyla dokončena, protože bankéři došly peníze a v roce 1472 zemřel. Striktně románský sloh upomíná na kamenné oblouky starověkých akvaduktů přivádějících vodu do Říma.

(Převzto z popisků ve hře)