Únor 2013

Gilda dei Ladri di Venezia

19. února 2013 v 21:54 | Hayley

Gilda dei Ladri di Venezia

Bratrstvo benátských zlodějů bylo založeno někdy kolem roku 1465 a jakožto nezákonný spolek nemělo žádně stálé sídlo. Ikdyž se soudní úředníci snažili potlačit zlodějské řemeslo veškerou mocí, podezírané viníky se městské stráži nikdy nepodařilo nalézt.

(Převzato z popisků ve hře)

Torre dell´Orologio

19. února 2013 v 17:35 | Hayley

Torre dell´Orologio

Konstrukce Torre dell´Orologio pochází ze sklonku 15.století a je důkazem benátského bohatství. Ukazuje denní dobu, aktuální fázi měsíce a pro ty, který věří, že lidské konání řídí hvězdy, panující znamení zvěrokruhu. Podle pověsti byli konstruktéři hodin po dokončení práce oslepeni, aby své dílo nemohli zopakovat, někde jinde. I když to asi nebude pravda, protože konstruktéři žili ve věži a hodinami po zbytek života a starali se o ně. Torre dell´Orologio nskonec sloužilo jednomu vysoce praktickému účelu: Mořeplavci v blízkém přístavu koordinovali svá odplutí s přílivem a odlivem.

(Převzato z popisků ve hře)


San Pietro di Castello

19. února 2013 v 17:18 | Hayley

San Pietro di Castello

San Pietro di Castello byl poprvé vybudován v 7. století a sloužil jako sídlo Benátského biskupa. Všimli jste si, jak daleko je San Pietro di Castello od Paláce Ducale? Ta vzdálenost není náhodná, benátská dóžata nechtěla být na církvi závislá. San Pietro di Castello není sám osobě ničím pozoruhodný, nicméně jeho věž byla jako první obložena Istrijským kamenem z lomů mimo Benátky - stejným bílým kamenem, který pokrývá i palác Ducale.

(Převzato z popisků ve hře)


Campanile di San Marco

19. února 2013 v 17:12 | Hayley

Campanile di San Marco

Campanile di San Marco je původně strážní věž z 9. století, která byla později přebudována na zvonici. Každý z pěti zvonů má zvláštní účel: Jeden ohlašuje zasedání senátu, druhý poledne, třetí počíná a končí pracovní den, čtvrtý ohlašuje zasedání rady a poslední zvon ohlašuje popravy.

(Převzato z popisků ve hře)

Castel Sant´Angelo

17. února 2013 v 0:03 | Hayley

Castel Sant´Angelo

Andělský hrad byl zbudován v letech 135 až 139 jako hrobka římského císaře Hadriána a měl být o něco větší než Augustovo mauzoleum, protože jak tato databáze dokazuje, velikost se počítá. V roce 401 byl změněn na vojenskou pevnost a v roce 410 byl vydrancován vizigóty, kteří poházeli Hadriánův popel všude možně. Co zbylo, bylo zrecyklováno - ukradeno Vatikánem. Ve 14. století byla hrobka změněna na papežský hrad a spojena se svatým Petrem krytým průchodem zvaným Passetto di Borgo. Hrad odrážel i sadistickou stránku papežské vlády za renesance - byly v něm honosné komnaty i vězení. Giordano Bruno, slavný vědec a hermetik, zde byl vězněm po šest let. Popravy, které měli papeže pobavit, byly prováděny na malém vnitřním nádvoří.

(Převzato z popisků ve hře)


Basilica di San Pietro

15. února 2013 v 23:49 | Hayley

◘ Basilica di San Pietro

Původní bazilika svatého Petra, zbudována v roce 326 a odlišná od baziliky dnešní, měla tvar latinského kříže. U vchodu se nacházelo atrium nazývané "Rajská zahrada" , které lákalo věřící dovnitř. Narozdíl od mnoha velice zdobných pohanských chrámů byla fasáda sv.Petra Holá. To naštěstí katolicismus překonal, když zbudoval novou baziliku. Samozřejmě, nevýhoda spočívala v tom, že tou dobou bylo náboženství velice zkorumpované, ale každá nádhera něco stojí.

Bazilika byla vybudována na základech původního Neronova cirku - ale je zbytečné začít vytahovat popcorn, od moderního cirkusu se to lišilo. Hlavním bodem programu bylo křižování měšťanů. Mezi mnoha jinými zde zemřel i svatý Petr. Bazilika byla na tak protikřesťanském místě zbudována císařem Konstantinem záměrně, aby umožnila změnit historii - když už to místo neexistuje, nikdy se to nestalo že?

(Převzato z popisků ve hře)


Cappella Sistina

15. února 2013 v 20:18 | Hayley

Cappella Sistina

Sixtinská kaple byla inspirována Šalamounovým chrámem a je to nejznámější místnost Apoštolského paláce, Vatikánské papežovi rezidence. V roce 1503 ještě slavné stropní fresky neexistovaly, ale nástěnné malby lemující obvod kaple autorů Pietra Perugina, Sandra Botticelliho a Domenica Ghirlandaie jsou dostatečnou náhradou. V papežově osobní kapli se často konali mše a vždy po smrti papeže se zde sešla konkláve. Kardinálové byli uzamčeni v kapli a nesměli ji opustit, dokud nezvolili nového papeže. Z kaple se dostali teprve po vyslání kouřového signálu, že nový papež byl konečně zvolen.

A což bylo ze všeho nejhorší, žádný kardinál (vyjma těch nemocných) nesměl mít uvnitř víc než jednoho služebníka. To bylo skutečně kruté.

(Převzato z popisků ve hře)Palazzo Comunale Romagna

13. února 2013 v 22:01 | Hayley

Palazzo Comunale

Palác Komunale byl zbudován v roce 1000 kolem již existující věže, rozšířem byl v roce 1412 a zakoupila jej rodina Ordelaffi vládnoucí ve foru. Její vládu provázela velká míra násilí, která vykulminovala za vlády Pina III. Ordelaffiho. Ten kvůli trůnu zavraždil svého bratra, zabil svou první ženu, poté svou matku a druhou ženu a nakonec byl zavražděn svou třetí ženou. Ach ano, málem bych zapomněla: Byl také velkým patronem umění.

(Převzato z popisků ve hře)

Abbazia di San Mercuriale

13. února 2013 v 21:51 | Hayley

Abbazia di San Mercuriale

Abbazia di San Mercuriale je se svým 75 metrey jednou z nejvyšších věží v Itálii. První kostel vedle ní byl zničen požárem v roce 1173. Současná stavba byla zbudována z cihel v Lombardskorománském slohu a její výstavba trvala pouhých 7 let, což představuje jednu z nejúžasnějších stavebních prací v historii Itálie.Kolonáda na pravé straně je součástí opatství.

(Převazato z popisků ve hře)

Avamposto Veneziano

13. února 2013 v 21:18 | Hayley


Avamposto Veneziano

Benátská námořní strategie zahrnovala stabilní řetězec pevností podél obchodních cest vedoucích na východ. Pevnosti měli zajišťovat obchodníkům bezpečnou cestu tam a zpět a ochránit je před nepřátelskými turky. Když byla koncem 15. století benátská flotila zaměstnána tím, že se snažila z Itálie vytlačit francouzského krála Karla VIII., turci znenadání zaútočili. Benátky byly poraženy a ztratily své řecké základny. Poté turci provedli invazi na benátské území v severní Itálii. Benátky dokázaly většinu svého území uhájit, ale už nikdy v historii se nestaly takovou námořní mocností, jakou do té chvíle byly.

(Převzato z popisků ve hře)

Romagna - Ostatní

10. února 2013 v 21:14 | Hayley